Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 ze zmianami) Gmina Kłodawa ogłasza:

1.      Podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkola niepublicznego na dzień 1.01.2021 r. wynosi 7 990,96 zł, co daje 665,91 zł/ucznia/m-c,

2.      Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 145,

3.      Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obliczona na dzień 1.01.2021 r. wynosi 4 230,90 zł, co daje 352,58 zł/ucznia/m-c,

4.      Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2020 r. wyniosła 59.