Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje odbiorców usług, iż organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – decyzją nr PO.RZT.70.261.2021/D/SK z dnia 30.07.2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa na okres trzech lat. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 31.08.2021r.