Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie

Miejscowość: Rysiny-Kolonia 37
Kod pocztowy: 62-650 Kłodawa
Poczta: Kłodawa
NIP: 6662127441
REGON: 389786192
BDO: -
E-mail: biuro@cuw.klodawa.eu

Tel: 797 800 3417,  797 095 473


Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną, która zapewnia wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostkom Gminy Kłodawa.

Wspólna obsługa prowadzona będzie dla jednostek obsługiwanych:
1) Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
4) Szkoła Podstawowa im. gen. T. Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

CUW może realizować inne zadania z zakresu wspólnej obsługi na rzecz innych gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa, stanowiących jednostki wymienione w art. 10 a pkt. 1 - 3 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie porozumień zawieranych z kierownikami tych jednostek.