Dyrektor: Marzena Jankowska

mjankowska@cuw.klodawa.eu

Główny księgowy: Wioletta Gawrysiak

wgawrysiak@cuw.klodawa.eu

Księgowy: Sylwia Lichman

slichman@cuw.klodawa.eu

Inspektor ds. kadr i płac: Katarzyna Urbaniak

Inspektor ds. administracyjnych: Anna Cichowicz

acichowicz@cuw.klodawa.eu

Inspektor ds. administracyjnych: Agnieszka Stegienta