INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKU LEŚNEGO

 

 W ROKU 2008

 

Burmistrz Kłodawy informuje, że zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Kłodawie cena sprzedaży drewna przyjęta do obliczania podatku leśnego w roku 2008  wynosi 147,28 zł za 1 m3. Powyższa kwota została określona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. ( Monitor Polski z 2007 r. Nr 79, poz.846 ).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym wysokość podatku leśnego
od 1 ha, za rok podatkowy wynosi:

1.    równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna,

2.    dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 50% stawki określonej w pkt. 1.

 

Na podstawie powyższych aktów prawnych wysokość podatku leśnego w roku podatkowym 2008 na terenie gminy Kłodawa wynosi:

 

1.    147,28zł x 0,220 m 3=  32,40 zł za 1 ha

2.    147,28 zł x 0,110 m3 = 16,20 zł za 1 ha