Numer sprawy:
OS. 7625 – 5/08

Data założenia:
2008-06-19

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :
budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie obejmującego działki 10532, 1054, 1055.


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: