Informujemy, iż:

1. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Kłodawa,
znajdujący się przy ul. K. S. Wyszyńskiego 44/10 w Kłodawie czynny jest
w każdy czwartek  w godz. 16:00 - 18:00, tel. 609 737 205.

2. Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kłodawie odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kłodawie (pokój Zespołu Interdyscyplinarnego - wejście od
strony parkingu) w godzinach 15:00 - 16:30.