Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 ze zmianami) Gmina Kłodawa ogłasza:
1.      Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkola niepublicznego na dzień 1.01.2022 r. wynosi 8 327,81 zł, co daje 693,98 zł/ucznia/m-c,
2.      Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 143,
3.      Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obliczona na dzień 1.01.2022 r. wynosi 4 586,95 zł, co daje 382,25 zł/ucznia/m-c,
4.      Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2021 r. wyniosła 56.