Unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 52/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2022 roku.

Przyczyna unieważnienia: w postępowaniu konkursowym nie została złożona żadna oferta.