Informacja
Gmina Kłodawa przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w celu jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Tryb działania http://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=save&id=15787&bar_id=5679
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego http://bip.klodawa.wlkp.pl/?p=document&action=save&id=15786&bar_id=5679

Informacje nt. zakupu paliwa będziemy Państwu na bieżąco przekazywać.