OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Burmistrz Kłodawy na podstawie Uchwały Nr LXIV/429/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w sprawie projektów statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8358), zmienionej uchwałą Nr LXVIII/448/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w sprawie projektów statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9772)

 

ogłasza

 

konsultacje społeczne dotyczące projektów nowych statutów sołectw gminy Kłodawa:

 • -Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa-Kolonia - załącznik nr 1
 • - Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa Wieś - załącznik nr 2
 • - Statutu Sołectwa Bierzwienna Krótka, - załącznik nr 3
 • - Statutu Sołectwa Cząstków, - załącznik nr 4
 • - Statutu Sołectwa Dąbrówka, - załącznik nr 5
 • - Statutu Sołectwa Dębina, załącznik nr 6
 • - Statutu Sołectwa Dzióbin, załącznik nr 7
 • - Statutu Sołectwa Głogowa, załącznik nr 8
 • - Statutu Sołectwa Górki, załącznik nr 9
 • - Statutu Sołectwa Janczewy, załącznik nr 10
 • - Statutu Sołectwa Kobylata, załącznik nr 11
 • - Statutu Sołectwa Korzecznik, załącznik nr 12
 • - Statutu Sołectwa Krzykosy, załącznik nr 13
 • - Statutu Sołectwa Leszcze, załącznik nr 14
 • - Statutu Sołectwa Luboniek, załącznik nr 15
 • - Statutu Sołectwa Łążek, załącznik nr 16
 • - Statutu Sołectwa Łubno, załącznik nr 17
 • - Statutu Sołectwa Okoleniec, załącznik nr 18
 • - Statutu Sołectwa Podgajew, załącznik nr 19
 • - Statutu Sołectwa Pomarzany, załącznik nr 20
 • - Statutu Sołectwa Rycerzew, załącznik nr 21
 • - Statutu Sołectwa Rgielew, załącznik nr 22
 • - Statutu Sołectwa Rysiny-Kolonia, załącznik nr 23
 • - Statutu Sołectwa Słupeczka, załącznik nr 24
 • - Statutu Sołectwa Tarnówka, załącznik nr 25
 • - Statutu Sołectwa Wólka Czepowa, załącznik nr 26
 • - Statutu Sołectwa Zbójno. załącznik nr 27

1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

2. Termin konsultacji ustala się od 1 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r.

3. Każdy mieszkaniec może zgłosić opinie i uwagi do projektu danego statutu sołectwa, na terenie którego zamieszkuje.

3. Projekty statutów będą dostępne:

- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa, bip.klodawa.wlkp.pl, Gmina Kłodawa,

w zakładce Konsultacje społeczne,

- u Sołtysów w poszczególnych sołectwach wraz z formularzem zgłaszania opinii,

- podczas zebrań wiejskich według poniższego harmonogramu:

 

Lp.

Data i godzina zebrania

Nazwa Sołectw

Miejsce zebrania

 

1.

 

 

2.02.2023 r. godz.10.00

 

Dąbrówka, Krzykosy

 

 

Świetlica Wiejska

w Krzykosach

 

2.

 

2.02.2023 r. godz.11.30

 

Łubno, Cząstków

 

 

UMiG w Kłodawie

sala nr 19

 

3.

 

2.02.2023 r. godz. 13.00

 

Górki

 

Świetlica Wiejska

w Górkach

 

4.

 

2.02.2023 r. godz.14.00

 

Pomarzany

 

Świetlica Wiejska

w Pomarzanach

 

5.

 

3.02.2022 r. godz.10.00

 

Okoleniec, Słupeczka,

Bierzwienna Długa Wieś, Tarnówka

 

Remiza OSP

w Bierzwiennej Długiej

 

 

6.

 

3.02.2023 r. godz.12.00

 

Bierzwienna Długa Kolonia

Świetlica Wiejska

w Bierzwiennej Długiej

Kolonii

 

7.

 

6.02.2023 r. godz. 10.00

 

Kobylata, Zbójno, Głogowa, Dębina

 

Świetlica Wiejska

w Dębinie

 

8.

 

6.02.2023 r. godz. 12.30

 

Janczewy, Leszcze,

Bierzwienna Krótka

 

Świetlica Wiejska

w Leszczach

 

9.

 

7.02.2023 r. godz. 10.00

 

Dzióbin, Korzecznik

Luboniek, Rysiny-Kolonia

 

 

Świetlica Wiejska

w Lubońku

 

10.

 

8.02.2023 r. godz. 10.00

 

Łążek, Podgajew, Rgielew

Rycerzew, Wólka Czepowa

 

Kutnowska Hodowla

Buraka Cukrowego

w Straszkowie

 

4. Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć:

 1. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,

 2. sołtysom,

 3. podczas zebrań wiejskich,

 4. pocztą elektroniczną na adres e-mail urzad@klodawa.wlkp.pl.

5. Sołtysi w terminie do dnia 22 lutego 2023 r. przekażą Burmistrzowi uwagi zgłoszone im osobiście oraz podczas zebrań wiejskich,

5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów gminy.

6. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół.

 

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak