DZ. URZ. WOJ. 2023.2662 Ogłoszony: 09.03.2023

Uchwała nr LXXIII/477/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap X”