Informacja - podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkola niepublicznego oraz dla szkół podstawowych.
Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2082 ze zmianami) Gmina Kłodawa ogłasza:
1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkola niepublicznego na dzień 1.01.2023 r. wynosi 9 975,59 zł, co daje 816,30 zł/ucznia/m-c,
2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2022 r. wyniosła 143,
3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obliczona na dzień 1.01.2023 r. wynosi 5 696,52 zł, co daje 474,71 zł/ucznia/m-c,
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2022 r. wyniosła 56.