Zwierzęta gotowe do adpocji można zobaczyć na stronie schroniska https://funny-pets.pl/ w zakładce Nasze Ogonki.