OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE

z dnia 13 października 2023 r.

o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.
Na podstawie art. 222 § 5 oraz art. 225 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Koninie podaje informację o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zarejestrowanej w okręgu wyborczym Nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z uwagi na rozwiązanie się komitetu.
Listę kandydatów z unieważnionej listy pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania.
Informacja o warunkach decydujących o ważności głosu
1) Głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale
tylko jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona.
2) Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie
/-/ Michał JANKOWSKI