Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/300906

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/300906

 

Frekwencja z godziny 17:00  - 52,07%.

Numer obwodu Siedziba Frekwencja
1 Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (Kłodawa)  53.91%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (Kłodawa)  51.30%
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (Kłodawa) 52.93%
4 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie (Kłodawa)  52.60%
5 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej (Wólka Czepowa) 53.01%
6 Świetlica Wiejska w Dębinie (Dębina)  56.32%
7 Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii (Rysiny-Kolonia) 43.19%
8 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (Bierzwienna Długa)  53.85%
9 Świetlica Wiejska w Leszczach (Leszcze) 51.15%
10 Szkoła Podstawowa w Górkach (Górki)  54.63%
11 Świetlica Wiejska w Krzykosach (Krzykosy)  46.89%

 

Frekwencja z godziny 12:00  - 19,19%.

Numer obwodu Siedziba Frekwencja
1 Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (Kłodawa)  19.82%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie (Kłodawa)  17.87%
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie (Kłodawa) 18.93%
4 Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie (Kłodawa)  18.36%
5 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej (Wólka Czepowa) 22.70%
6 Świetlica Wiejska w Dębinie (Dębina)  18.89%
7 Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii (Rysiny-Kolonia) 20.05%
8 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej (Bierzwienna Długa)  18.99%
9 Świetlica Wiejska w Leszczach (Leszcze) 20.42%
10 Szkoła Podstawowa w Górkach (Górki)  14.45%
11 Świetlica Wiejska w Krzykosach (Krzykosy)  19.41%