gm. Kłodawa

INFORMACJA
Burmistrza Kłodawy
z dnia 15 lutego 2024 r.
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Kłodawy przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

Nr obwodu głosowa-nia

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Kłodawa-ulice: Armii Krajowej, Barbary, Bohaterów Września 1939 r. , Cicha, Górnicza, Jasna, Józefa Grzymskiego, Łęczycka, Niezłomnych, Władysława Kapicy nr 4, Zawodnia, Zielona

Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie,
ul. Bohaterów Września 1939 r. 17,

62-650 Kłodawa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Kłodawa-ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, al. 1 Maja, al. 1000-lecia, Aleja Tadeusza Kościuszki, Brzoskwiniowa, Dąbska, Czereśniowa, Gruntowa, Henryka Dąbrowskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Powstańców Wielkopolskich, Rawity Witanowskiego, Różana, Solna, Świętego Ducha, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Władysława Kapicy nr 1, 2, 3, Wrzosowa, Wyżynna

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników

w Kłodawie, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miasto Kłodawa-ulice: Adama Mickiewicza, Bierzwieńska, Cegielniana, Chabrowa, Dolna, Dzwonkowa, Juliusza Słowackiego, Kolska, Krańcowa, Makowa, Polna, Poznańska, Rolnicza, Rumiankowa, Toruńska, Traktorowa, Wąska, Wiejska, Własna, Wspólna, Zagórnicka; Sołectwo: Bierzwienna Długa-Kolonia ; Sołectwo Cząstków: Cząstków od nr 1 do nr 103 ; Sołectwo Łubno: Cząstków od nr 103A do końca

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie,
ul. Adama Mickiewicza 3,

62-650 Kłodawa

4

Miasto Kłodawa-ulice: Adama Rustejki Pińkiewicza, Akademii Krakowskiej, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Grzegorza z Sambora, Harcerska, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Krępa, Krótka, Marii Dąbrowskiej, Nowa, Ogrodowa, pl. Wolności, Przedecka, Sędziwoja z Czechla, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Stodólna, Strażacka, Szkolna, Targowa, Warszawska, Władysława Broniewskiego, Włocławska, Zbigniewa Herberta

 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie,
ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwa: Łążek, Rgielew, Rycerzew ; Sołectwo Wólka Czepowa: Wólka Czepowa, Józefów Guzowski, Straszkówek, wieś Straszków od nr 7 do końca ; Sołectwo Podgajew: Podgajew , wieś Straszków od nr 1 do nr 6

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej,

Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa

6

Sołectwa: Dębina, Głogowa, Zbójno

Świetlica Wiejska w Dębinie,
Dębina 28, 62-650 Kłodawa

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwo Dzióbin: Dzióbin, Kęcerzyn ; Sołectwa: Korzecznik, Luboniek ; Sołectwo Rysiny-Kolonia: Rysiny-Kolonia, Rysiny

Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii,
Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa

8

Sołectwa: Bierzwienna Długa, Okoleniec, Słupeczka, Tarnówka

S zkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby
w Bierzwiennej Długiej, Bierzwienna Długa 76,
62-650 Kłodawa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Sołectwa: Bierzwienna Krótka, Janczewy, Kobylata, Leszcze

 

Świetlica Wiejska w Leszczach,
Leszcze 22, 62-650 Kłodawa

 

10

Sołectwa: Górki, Pomarzany Fabryczne

Szkoła Podstawowa im. Józefa Jakubowskiego w Górkach,

Górki 19, 62-650 Kłodawa

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Sołectwa: Dąbrówka, Krzykosy

Świetlica Wiejska w Krzykosach, Krzykosy 83,
62-650 Kłodawa

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie I najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Kłodawy najpóźniej do dnia29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Kłodawy
/-/ PIOTR MICHALAK