Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!.

NetWorkS! to spółka joint venture Orange Polska i T-Mobile Polska powołana do zarządzania radiową siecią dostępową obydwu operatorów.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wykonywanych pomiarów należy kierować na adres poczty elektronicznej laboratorium@networks.pl.