Załącznik nr 22

gm. Kłodawa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie, ul. Bohaterów Września 1939 r. 17, 62-650 Kłodawa:


1.

Bartosz Górski, zgłoszony przez KW PL!SP, zam. Straszkówek

2.

Hanna Balbina Kaftan, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kłodawa

3.

Danuta Kowalewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Straszkówek

4.

Elżbieta Teresa Kubiś, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

5.

Anita Beata Kuśmierkiewicz, zgłoszona przez KW POLEXIT, zam. Cząstków

6.

Paulina Anna Ladorudzka, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kłodawa

7.

Robert Majkowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kłodawa

8.

Agnieszka Niedźwiedzińska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Boguszyniec

9.

Beata Krystyna Winiecka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Kłodawa

10.

Agnieszka Mariola Zacharjasz, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kłodawa

11.

Joanna Paulina Zielińska, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Korzecznik-Szatanowo
Załącznik nr 23

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, ul. 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa:


1.

Donata Antczak, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Cząstków

2.

Elżbieta Iwonna Bilska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kłodawa

3.

Danuta Marianna Kościukiewicz, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

4.

Kamil Kupiński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kłodawa

5.

Izabela Barbara Michalak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Koło

6.

Ewelina Napierała, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kłodawa

7.

Paweł Krzysztof Rosiak, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Kłodawa

8.

Weronika Rosiak, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Cząstków

9.

Weronika Woźniak, zgłoszona przez KW POLEXIT, zam. Bierzwienna Długa-Kolonia
Załącznik nr 24

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ul. Adama Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa:


1.

Kinga Barańska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

2.

Jan Bucikiewicz, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Koło

3.

Iwona Mariola Frątczak, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Rycerzew

4.

Bartosz Mila, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kłodawa

5.

Paulina Nowicka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Bierzwienna Długa

6.

Beata Olearska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Kłodawa

7.

Kornelia Pietrzak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kłodawa

8.

Mateusz Rzepka, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Wólka Czepowa

9.

Maria Izabella Walczak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kłodawa
Załącznik nr 25

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa:


1.

Aleksandra Bienias, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Kłodawa

2.

Milena Czajka, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Bierzwienna Długa-Kolonia

3.

Janina Czarnecka, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Kłodawa

4.

Elżbieta Bożena Gałka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kłodawa

5.

Jakub Adam Kaftan, zgłoszony przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kłodawa

6.

Cecylia Karoń, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

7.

Małgorzata Mohamed, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kłodawa

8.

Anna Płocha, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kłodawa

9.

Andżelika Katarzyna Prętkiewicz, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kłodawa
Załącznik nr 26

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa:


1.

Jarosław Cieśliński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Rycerzew

2.

Ryszard Frątczak, zgłoszony przez KW WOLNA EUROPA, zam. Rycerzew

3.

Janusz Kołodziejski, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kłodawa

4.

Jakub Nowak, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kłodawa

5.

Justyna Paulina Nowicka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Kłodawa

6.

Sebastian Szkudlarek, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

7.

Stanisława Marianna Szkudlarek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Wólka Czepowa

8.

Barbara Marianna Wiśniewska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Kłodawa

9.

Rafał Ziółkowski, zgłoszony przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Łążek
Załącznik nr 27

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Dębinie, Dębina 28, 62-650 Kłodawa:


1.

Emilia Chmiel, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kłodawa

2.

Renata Danielewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kłodawa

3.

Więczysława Wanda Dopierała, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Głogowa

4.

Jadwiga Elżbieta Jaroniewska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

5.

Aleksandra Kułakowska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Kłodawa

6.

Bartłomiej Nowak, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kłodawa

7.

Krystyna Katarzyna Szafrańska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dębina
Załącznik nr 28

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii, Rysiny-Kolonia 37, 62-650 Kłodawa:


1.

Marzena Beata Chmiel, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kłodawa

2.

Andrzej Włodzimierz Imirowicz, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

3.

Renata Kaźmierczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kłodawa

4.

Angelika Marta Mila, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Bierzwienna Długa

5.

Paulina Anna Nowak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Korzecznik

6.

Dominika Pietrzak, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Kłodawa

7.

Teresa Alicja Tomasik, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Kłodawa

8.

Mariusz Krzysztof Wołowski, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Cząstków

9.

Ewelina Wróblewska, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Leszcze
Załącznik nr 29

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa:


1.

Maria Beata Bartłomiejczak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kłodawa

2.

Adam Marek Chmiel, zgłoszony przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kłodawa

3.

Klaudia Fabisiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Bierzwienna Długa-Kolonia

4.

Teresa Krystyna Grodomińska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kłodawa

5.

Arleta Pawłowska, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Cząstków

6.

Stanisław Sobierajski, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

7.

Marianna Topolska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Rysiny
Załącznik nr 30

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica Wiejska w Leszczach, Leszcze 22, 62-650 Kłodawa:


1.

Wacław Marek Karo, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Bierzwienna Długa

2.

Grzegorz Maćczak, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

3.

Aneta Ogorzelska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Okoleniec

4.

Wiktoria Magdalena Stasiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Przedecz

5.

Katarzyna Szołajska, zgłoszona przez KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU, zam. Leszcze

6.

Bogdan Topolski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Rysiny

7.

Ewa Wołowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Cząstków
Załącznik nr 31

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Szkoła Podstawowa im. Józefa Jakubowskiego w Górkach, Górki 19, 62-650 Kłodawa:


1.

Paweł Adam Bartłomiejczak, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kłodawa

2.

Stanisław Jaśkiewicz, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Górki

3.

Teresa Marciniak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Górki

4.

Paweł Tadeusz Nowak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kłodawa

5.

Małgorzata Renata Skucińska, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Kłodawa

6.

Stanisława Sochacka, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pomarzany Fabryczne

7.

Gracjan Świątek, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Kłodawa
Załącznik nr 32

gm. Kłodawa


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska w Krzykosach, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa:


1.

Tomasz Barański, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Kłodawa

2.

Ewelina Frątczak, zgłoszona przez KW WOLNA EUROPA, zam. Rycerzew

3.

Klaudia Gajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kłodawa

4.

Joanna Krzaczyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dębina

5.

Dawid Janusz Michalak, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA PROPOLSKA, zam. Rgielew

6.

Wioletta Karolina Nykiel, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Chełmno

7.

Roksana Wołowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Cząstków