W związku z obowiązkami wynikającymi z Harmonogramu realizacji Planu komunikacji na rok 2024 w załączeniu przekazujemy Państwu informacje o Lokalnej Grupie Działania „Solna Dolina” oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, a także stosowanych w LGD procedurach.