REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 416/2010
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2010-05-31
- tytuł aktu: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg C3?łowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 171
- Pozycja: 3231
- Data ogłoszenia: 30 sierpnia 2010
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/171/3231

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 417/2010
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2010-05-31
- tytuł aktu: w sprawie : uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodawa
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 171
- Pozycja: 3232
- Data ogłoszenia: 30 sierpnia 2010
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/171/3232

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 422/10
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2010-05-31
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kłodawa
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 171
- Pozycja: 3233
- Data ogłoszenia: 30 sierpnia 2010
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/171/3233