REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 444
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2010-09-28
- tytuł aktu: w sprawie uchylenia uchwały nr 268/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 225
- Pozycja: 4152
- Data ogłoszenia: 9 listopada 2010
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2010/225/4152

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2010-11-09 15:45:57