Symbol:
OS.7625 - 2/08

Wydział:
Ochrona Środowiska

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4), art. 56 ust 1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn zm.)

Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty