REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 460/10
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2010-10-29
- tytuł aktu: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 32
- Pozycja: 655
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2011
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/32/655

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2011-02-16 10:23:05

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 455/10
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2010-10-29
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia opłat za świadczenia usług w przedszkolach prowadzonych przez gminę Kłodawa
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 23
- Pozycja: 531
- Data ogłoszenia: 8 lutego 2011
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/23/531

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bard zo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2011-02-08 14:51:04