REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 23/2011
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2011-01-25
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości


Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 60
- Pozycja: 1064
- Data ogłoszenia: 11 marca 2011
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/60/1064

 

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: 14/2011
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2011-01-25
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2009 r. Nr 362/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dzie nnika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Numer dziennika urzędowego: 60
- Pozycja: 1063
- Data ogłoszenia: 11 marca 2011
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2011/60/1063

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzC 4™dowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2011-03-11 11:05:02