W związku z wystąpieniem w dniu 30.06.2024 r. na terenie Gminy Kłodawa niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Burmistrz Kłodawy informuje o możliwości składania wniosków o dokonanie szacowania strat w uprawach rolnych przez poszkodowanych rolników.

 

Wnioski o szacowanie start dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pok.7 oraz na stronie internetowej.

 

Wypełnione wnioski ze zgodą na petrzwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy złożyć w siedzibie urzędu w terminie do dnia 12 lipca 2024 r.

 

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

 

1.kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 do AriMR)

 

Więcej informacji można uzyskać po nr telefonu 632730622 w. 126