• Zarządzenie nr 1/2012 z 2.01.2012 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej

 • Zarządzenie nr 2/2012 z 3.01.2012 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 3/2012 z 4.01.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kłodawa z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie w 2012 roku”

 • Zarządzenie nr 4/2012 z 11.01.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - „ Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie”

 • Zarządzenie nr 5/2012 z 18.01.2012 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu. 

 • Zarządzenie nr 6/2012 z 20.01.2012  w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na  2012 rok

 • Zarządzenie nr 7/2012 z 25.01.2012 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

 • Zarządzenie nr 8/2012 z 1.02.2012 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

 • Zarządzenie nr 9/2012 z 13.02.2012 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

 • Zarządzenie nr 10/2012 z 14.02.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 11/2012 z 14.02.2012 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2012

 • Zarządzenie nr 12/2012 z 13.03.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku

 • Zarządzenie nr 13/2012 z 14.03.2012 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 14/2012 z 14.03.2012 w sprawie użyczenia części powierzchni budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

 • Zarządzenie nr 15/2012 z 15.03.2012 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

 • Zarządzenie nr 16/2012 z 15.03.2012 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 17/2012 z 15.03.2012 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 18/2012 z 15.03.2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę
 • Zarządzenie nr 19/2012 z 27.03/2012 r.  w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa  i wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok
 • Zarządzenie nr 20/2012 z 27.03.2012 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno -architektonicznej
 • Zarządzenie nr 21/2012 z 29.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 22/2012 z 3.04.2012 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie projektorów kinowych typu AP 625
 • Zarządzenie nr 23/2012 z 5.04.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku
 • Zarządzenie nr 24/2012 z 6.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok
 •  Zarządzenie nr  25/2012 z 12.04.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku
 • Zarządzenie nr 26/2012 z 20.04.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy  Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 • Zarządzenie nr 27/2012 z 20.04.2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kłodawie
 • Zarządzenie nr 28/2012 z 24.04.2012 r.  w zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 29/2012 z 25.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku
 • Zarządzenie nr 30/2012 z 10.05.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 • Zarządzenie nr 31/2012 z 11.05.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kłodawie przy ul. H.Dąbrowskiego 2 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 • Zarządzenie nr 32/2012 z 22.05.2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Dębinie
 • Zarządzenie nr 33/2012 z 23.05.2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa z 2011 rok

 • Zarządzenie nr 34/2012 z 25.05.2012 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku

 • Zarządzenie nr 35/2012 z 25.05.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz  z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 36/2012 z 25.05.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 37/2012 z 25.05.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Luboniek 80 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 38/2012 z 31.05.2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie
  Zarządzenie nr 39/2012 z 6.06.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa  wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 40/2012 z 6.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 41/2012 z 21.06.2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Cząstków gm. Kłodawa

 • Zarządzenie nr 42/2012 z 29.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 43/2012 z 3.07.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 44/2012 z 4.07.2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Rysinach Kolonii

 • Zarządzenie nr 45/2012 z 4.07.2012 r.  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

 • Zarządzenie nr 46/2012  z 4.07.2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie

 • Zarządzenie nr 47/2012 z 6.07.2012 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Górkach oraz jej wyposażenia.

 • Zarządzenie nr 48/2012 z 6.07.2012 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Lubońku oraz jej wyposażenia

 • Zarządzenia nr 49/2012 z 16.07.2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie

 • Zarządzenie nr 50/2012 z 19.07.2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie

 • Zarządzenie nr 51/2012 z 25.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawy na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 52/2012 z 25.07.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 53/2012 z 25.07.2012 r. w sprawie Polityki rachunkowości

 • Zarządzenie nr 54/2012 z 25.07.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej  w Korzeczniku i w Wólce Czepowej

 • Zarządzenie nr 55/2012 z 25.07.2012 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

 • Zarządzenie nr 56/2012 z 26.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie nr 57/2012 z 30.07.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 58/2012 z 31.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 59/2012 z 2.08.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 60/2012 z 7.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 61/2012 z 22.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2012 roku

 • Zarządzenie nr 62/2012 z 27.08.2012 r. w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i sporządzania tytułów wykonawczych

 • Zarządzenie nr 63/2012 z 29.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku

 • Zarządzenie nr 64/12 z 31.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 65/2012 z 31.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie nr 66/2012 z 31.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 68/2012 z 9.10.2012 r. w sprawie określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Kłodawa

 • Zarządzenie nr 69/2012 z 10.10.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2012 roku
 • Zarządzenie nr 70/2012 z 16.10.2012 r. w sprawie umorzenia należności ubocznych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 • Zarządzenie nr 71/2012 z 16.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

 • Zarządzenie nr 72/2012 z 16.10.2012 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 • Zarządzenie nr 73/2012 z 24.10.2012 r.  w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 • Zarządzenie nr 74/2012 z 26.10.2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

 • Zarządzenie nr 75/2012 z 26.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 76/2012 z 5.11.2012 r. w sprawie organizacji szkolenia obronnego w ramach powiatowego ćwiczenia terenowego pt. „Ćwiczenia Terenowe Mikorzyn 2012”

 • Zarządzenie nr 77/2012 z 9.11.2012 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026

 • Zarządzenie nr 78/2012 z 9.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2013 rok.

 • Zarządzenie nr 79/2012 z 12.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 80/2012 z 20.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 81/2012 z 5.12.2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Cząstków gm. Kłodawa

 • Zarządzenie nr  82/2012 z 5.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 83/2012 z 17.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

 • Zarządzenie nr 84/2012 z 31.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2012 rok

 • Zarządzenie nr 85/2012 z 31.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz w jednostkach objętych ewidencją księgową Urzędu