Podstawa prawna: art.30, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa, ewidencyjna lub znajomość numeru działki i miejscowości.

 

 OPŁATY:

  -  za wniosek                -     5 zł

  -  za załącznik               -    0,50 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy , pok. 10 lub stanowisko ds. gospodarki przestrzennej , pok. 21

 

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Do 7 dni

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej tel. (0-63) 27 30 622  w. 119

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje