REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIX/181/2012
- organ wydający Rada Miejska w Kłodawie
- data aktu: 2012-07-20
- tytuł aktu: w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 3585
- Data ogłoszenia: 14 sierpnia 2012
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3585

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2012-08-20 09:30:49
Identyfikator informacji: 0