Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości /Dz.U. Nr 23, poz. 151/.

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2.       Załączniki:

-          zaświadczenie o zakończeniu budowy lub decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole,

-          mapka inwentaryzacyjna powykonawcza.

 


Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

 


Miejsce złożenia dokumentów:    
 

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 


Jednostka odpowiedzialna:

Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117


 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

 


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.