Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kłodawie, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. w okręgu wyborczym nr 1 - wizualizacja i wyniki na stronie PKW:


Komisarz Wyborczy w Koninie
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Koninie - informacje
: