Podstawa prawna:

Rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm./

 

Wymagane dokumenty:

Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży

 

Opłaty:

Nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:     

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie , pok. Nr 10

 

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowiska ds. gospodarki gruntami, tel. (063) 27-30-622  w. 117

 

Termin odpowiedzi:

Do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.