Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2015-02-23 15:01:54 Łukasz Prętkiewicz Utworzenie
2015-02-23 15:02:06 Łukasz Prętkiewicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2015-02-23 15:18:42 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 1/2015 z 2.01.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 1
2015-02-23 15:18:43 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 2/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 2
2015-02-23 15:18:43 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 3
2015-02-23 15:18:43 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2" w pozycji nr 4
2015-02-23 15:18:44 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2" w pozycji nr 5
2015-02-23 15:18:44 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 6/2015 z 13.01.2015 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa " w pozycji nr 6
2015-02-23 15:18:44 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 7
2015-02-23 15:18:45 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 8/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" w pozycji nr 8
2015-02-23 15:18:45 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" w pozycji nr 9
2015-02-23 15:18:46 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 10
2015-02-23 15:18:47 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa" w pozycji nr 11
2015-02-23 15:19:09 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 1/2015 z 2.01.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 01/2015 z 2.01.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 2/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" na "Zarządzenie Nr 02/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 3/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" na "Zarządzenie Nr 03/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 4/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2" na "Zarządzenie Nr 04/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 5/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2" na "Zarządzenie Nr 05/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 6/2015 z 13.01.2015 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa " na "Zarządzenie nr 06/2015 z 13.01.2015 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa "
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 7/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie Nr 07/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 8/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" na "Zarządzenie Nr 08/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 9/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" na "Zarządzenie Nr 09/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego"
2015-03-18 14:07:55 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa"
2015-03-18 14:07:57 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 6.02.2015 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 12
2015-03-18 14:07:58 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym" w pozycji nr 13
2015-03-18 14:07:59 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2015" w pozycji nr 14
2015-03-18 14:08:02 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 15
2015-03-18 14:08:02 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie Nr 17/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 16
2015-03-18 14:08:03 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Kłodawa" w pozycji nr 17
2015-03-18 14:08:04 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie Nr 20/2015 z dnia 12.03.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" w pozycji nr 18
2015-03-18 14:08:05 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-04-07 14:07:59 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2015-04-07 14:07:59 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa"
2015-04-07 14:08:00 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-04-07 14:09:17 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie Nr 17/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-04-07 14:09:17 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie Nr 20/2015 z dnia 12.03.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" na "Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 12.03.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego"
2015-04-07 14:09:19 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-04-07 14:16:27 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 10.03.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubońku o pow. użytkowej 162,75 m2" w pozycji nr 19
2015-04-07 14:16:28 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 01.04.2015 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę. " w pozycji nr 20
2015-04-07 14:16:31 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-04-16 09:18:45 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2015 " w pozycji nr 21
2015-04-16 09:18:47 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2015 " w pozycji nr 22
2015-04-16 09:18:48 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2015 " w pozycji nr 23
2015-04-16 09:22:47 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2015 " w pozycji nr 24
2015-04-16 09:22:48 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2015 " w pozycji nr 25
2015-04-16 09:22:48 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2015 " w pozycji nr 26
2015-04-16 09:42:33 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 01.04.2015 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę. " na "Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę."
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 27/2015 " na "Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 21/2015 " na "Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa na rok 2015"
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 22/2015 " na "Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 24/2015 " na "Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok."
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 25/2015 " na "Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom."
2015-05-04 14:09:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 28/2015 " na "Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu."
2015-05-04 14:09:42 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-05-19 09:20:54 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 15.04.2015 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa. " w pozycji nr 27
2015-05-19 09:20:54 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 30.04.2015 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną." w pozycji nr 28
2015-05-19 09:20:54 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 05.05.2015 w sprawie: przekazania do Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie wyposażenia w postaci sprzętu " w pozycji nr 29
2015-05-19 09:20:56 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 17.04.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych." w pozycji nr 30
2015-05-19 09:20:59 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. " w pozycji nr 31
2015-05-19 09:20:59 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 23.04.2015 w sprawie ogłoszenia II przetargu na nieruchomość zabudowaną ,położoną w Kłodawie przy ul. Warszawskiej." w pozycji nr 32
2015-05-19 09:20:59 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 24.04.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej." w pozycji nr 33
2015-05-19 09:21:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kłodawa " w pozycji nr 34
2015-05-19 09:21:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego " w pozycji nr 35
2015-05-19 09:21:02 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom " w pozycji nr 36
2015-05-19 09:21:03 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-05-19 09:21:35 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-05-26 14:10:54 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 04.05.2015 w sprawie: przekazania do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 37
2015-05-26 14:10:56 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-05-28 12:20:16 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 04.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok." w pozycji nr 38
2015-05-28 12:20:18 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-05-28 12:22:58 Łukasz Prętkiewicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 04.05.2015 w sprawie: przekazania do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych"
2015-05-28 12:23:00 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-06-12 12:06:42 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie.46.2015.2015-05-19" w pozycji nr 38
2015-06-12 12:06:43 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-06-12 12:09:18 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie.46.2015.2015-05-19" na "Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-06-12 12:09:19 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa " w pozycji nr 39
2015-06-12 12:09:21 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-06-22 11:24:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 11:33:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej " w pozycji nr 40
2015-06-22 11:33:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 11:36:53 Marcin Batorowicz Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej " na pozycję nr 40
2015-06-22 11:36:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 11:42:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok" w pozycji nr 41
2015-06-22 11:42:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 11:47:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" w pozycji nr 42
2015-06-22 11:47:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 11:49:34 Marcin Batorowicz Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej " na pozycję nr 38
2015-06-22 11:49:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 12:10:08 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok" na "Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok"
2015-06-22 12:10:09 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-22 12:13:35 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej " na "Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej "
2015-06-22 12:13:35 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" na "Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego"
2015-06-22 12:13:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 09:36:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego" w pozycji nr 43
2015-06-23 09:36:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)" w pozycji nr 44
2015-06-23 09:36:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa" w pozycji nr 45
2015-06-23 09:36:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 46
2015-06-23 09:36:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 47
2015-06-23 09:36:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" w pozycji nr 48
2015-06-23 09:36:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 09:49:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego" na "Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego"
2015-06-23 09:49:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)" na "Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)"
2015-06-23 09:49:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa"
2015-06-23 09:49:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-06-23 09:49:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej" na "Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej"
2015-06-23 09:49:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" na "Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku"
2015-06-23 09:49:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 09:52:13 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)" na "Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)"
2015-06-23 09:52:13 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa"
2015-06-23 09:52:13 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-06-23 09:52:13 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej" na "Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej"
2015-06-23 09:52:13 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" na "Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku"
2015-06-23 09:52:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 10:54:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie Nr 12/2015 z 19.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawiej " w pozycji nr 49
2015-06-23 10:54:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 50/2015 z 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa " w pozycji nr 50
2015-06-23 10:54:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 36/2015 z 27.04.2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową" w pozycji nr 51
2015-06-23 10:54:24 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 10:57:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 11:01:18 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie Nr 12/2015 z 19.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawiej " na "Zarządzenie Nr 12/2015 z 19.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawiej "
2015-06-23 11:01:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-23 14:45:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 40/2015 z 6.05.2015 r. w sprawie przekazania do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 52
2015-06-23 14:45:43 Marcin Batorowicz dod.
2015-06-24 15:04:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 53
2015-06-24 15:04:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-06-24 15:09:47 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "w sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-06-24 15:09:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 55/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 53
2015-06-24 15:09:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-07-08 14:19:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 57/2015 z 3.07.2015 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 54
2015-07-08 14:19:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 58/2015 z 3.07.2015 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa" w pozycji nr 55
2015-07-08 14:19:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-07-14 14:40:47 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 56/2015 z 30.06.2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 56
2015-07-14 14:40:59 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-08-12 09:18:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 61/2015 z 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 57
2015-08-12 09:18:05 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-12 09:43:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 63/2015 z 30.07.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej" w pozycji nr 58
2015-08-12 09:43:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-12 09:48:48 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu."
2015-08-12 09:48:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu." w pozycji nr 58
2015-08-12 09:48:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-13 10:52:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 64/2015 z 13.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzomego na dzień 6 września 2015 r." w pozycji nr 59
2015-08-13 10:52:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-13 11:22:06 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 64/2015 z 13.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzomego na dzień 6 września 2015 r."
2015-08-13 11:22:12 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-13 11:29:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 64/2015 z 13.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzomego na dzień 6 września 2015 r." w pozycji nr 59
2015-08-13 11:29:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-19 13:42:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 65/2015 z 17.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r." w pozycji nr 60
2015-08-19 13:42:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 66/2015 z 18.08.2015 w prawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 61
2015-08-19 13:42:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 59/2015 z 13.07.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 62
2015-08-19 13:42:30 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-08-25 14:33:57 Izabela Nowakowska Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 68/2015 z 21.08.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 63
2015-08-25 14:34:00 Izabela Nowakowska Aktualizacja
2015-08-27 12:35:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 69/2015 z 26.08.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych" w pozycji nr 64
2015-08-27 12:35:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 62/2015 z 27.07.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 65
2015-08-27 12:40:13 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 67/2015 z 21.08.2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku" w pozycji nr 66
2015-08-27 12:40:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-09-02 14:47:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 60/2015 z 14.07.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”" w pozycji nr 67
2015-09-02 14:47:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 70/2015 z 26.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie" w pozycji nr 68
2015-09-02 14:47:45 Marcin Batorowicz a
2015-09-04 11:20:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 72/2015 z 3.09.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 69
2015-09-04 11:21:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-09-17 10:45:29 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 74/2015 z 9.09.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym" w pozycji nr 70
2015-09-17 10:45:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-09-18 13:26:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 71/2015 z 31.08.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 71
2015-09-18 13:26:12 Marcin Batorowicz a
2015-09-23 14:20:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 73/2015 z 3.09.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 72
2015-09-23 14:20:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-09-23 14:32:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 76/2015 z 22.09.2015 w sprawie zmian składu osobowego Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyych na terenie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 73
2015-09-23 14:32:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-07 11:50:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 80/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2" w pozycji nr 74
2015-10-07 11:50:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-07 11:54:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 79/2015 z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głossowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r." w pozycji nr 75
2015-10-07 11:54:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-07 11:58:17 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 79/2015 z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głossowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r." na "Zarządzenie nr 79/2015 z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
2015-10-07 11:58:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-07 12:49:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 77/2015 z 24.09.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 76
2015-10-07 12:49:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 83/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" w pozycji nr 77
2015-10-07 12:49:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-08 08:07:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 82/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiegona 2016 rok" w pozycji nr 78
2015-10-08 08:07:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-08 08:16:20 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 82/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiegona 2016 rok" na "Zarządzenie nr 82/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok"
2015-10-08 08:16:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-08 09:25:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 84/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 79
2015-10-08 09:25:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 81/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T.Kościuszki 12" w pozycji nr 80
2015-10-08 09:25:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-08 09:25:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-08 10:01:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 75/2015 z 11.09.2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 81
2015-10-08 10:01:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-10-21 13:18:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 78/2015 z 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 82
2015-10-21 13:18:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-05 10:36:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 88 2015 z 27.10.2015 w sprawie wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej" w pozycji nr 83
2015-11-05 10:36:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-05 11:23:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 92 2015 z 4.11.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" w pozycji nr 84
2015-11-05 11:23:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-05 11:23:38 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 94 2015 z 4.11.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm. Kłodawa" w pozycji nr 85
2015-11-05 11:23:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-05 11:26:49 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 94 2015 z 4.11.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm. Kłodawa" w pozycji nr 86
2015-11-05 11:26:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-05 11:41:39 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 94 2015 z 4.11.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm. Kłodawa"
2015-11-05 11:41:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-05 11:51:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 89 2015 z 27.10.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 86
2015-11-05 11:51:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-09 12:42:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 91 2015 z 28.10.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 87
2015-11-09 12:42:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 90 2015 z 28.10.2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 88
2015-11-09 12:42:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-09 12:53:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-09 12:53:24 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-09 15:23:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 85 2015 z 14.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 89
2015-11-09 15:23:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-18 12:13:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 99 2015 z 12.11.2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" w pozycji nr 90
2015-11-18 12:13:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-19 09:03:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 95 2015 z 10.11.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 91
2015-11-19 09:03:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 92
2015-11-19 09:03:36 Marcin Batorowicz a
2015-11-19 09:27:41 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-11-19 09:27:42 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-11-19 09:30:42 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-11-19 09:30:43 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 56/2015 z 30.06.2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie Nr 056/2015 z 30.06.2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 61/2015 z 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie Nr 061/2015 z 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 63/2015 z 30.07.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej" na "Zarządzenie Nr 063/2015 z 30.07.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu." na "Zarządzenie nr 028/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu."
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 64/2015 z 13.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzomego na dzień 6 września 2015 r." na "Zarządzenie nr 064/2015 z 13.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzomego na dzień 6 września 2015 r."
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 65/2015 z 17.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r." na "Zarządzenie nr 065/2015 z 17.08.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r."
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 66/2015 z 18.08.2015 w prawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 066/2015 z 18.08.2015 w prawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 59/2015 z 13.07.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 059/2015 z 13.07.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 68/2015 z 21.08.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 068/2015 z 21.08.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 69/2015 z 26.08.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych" na "Zarządzenie Nr 069/2015 z 26.08.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 62/2015 z 27.07.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie Nr 062/2015 z 27.07.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 67/2015 z 21.08.2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku" na "Zarządzenie Nr 067/2015 z 21.08.2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2015 roku"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 60/2015 z 14.07.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”" na "Zarządzenie nr 060/2015 z 14.07.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 70/2015 z 26.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 070/2015 z 26.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 72/2015 z 3.09.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 072/2015 z 3.09.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 74/2015 z 9.09.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym" na "Zarządzenie nr 074/2015 z 9.09.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 71/2015 z 31.08.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie nr 071/2015 z 31.08.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 73/2015 z 3.09.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 073/2015 z 3.09.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 76/2015 z 22.09.2015 w sprawie zmian składu osobowego Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyych na terenie Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 076/2015 z 22.09.2015 w sprawie zmian składu osobowego Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowyych na terenie Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 80/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2" na "Zarządzenie nr 080/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 79/2015 z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r." na "Zarządzenie nr 079/2015 z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 77/2015 z 24.09.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 077/2015 z 24.09.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 83/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" na "Zarządzenie nr 083/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 82/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok" na "Zarządzenie nr 082/2015 z 6.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 84/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 084/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 81/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T.Kościuszki 12" na "Zarządzenie nr 081/2015 z 7.10.2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T.Kościuszki 12"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 75/2015 z 11.09.2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie nr 075/2015 z 11.09.2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 78/2015 z 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie nr 078/2015 z 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 88 2015 z 27.10.2015 w sprawie wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej" na "Zarządzenie nr 088 2015 z 27.10.2015 w sprawie wydzierżawienia w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 92 2015 z 4.11.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" na "Zarządzenie nr 092 2015 z 4.11.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 94 2015 z 4.11.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm. Kłodawa" na "Zarządzenie nr 094 2015 z 4.11.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm. Kłodawa"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 89 2015 z 27.10.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 089 2015 z 27.10.2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 91 2015 z 28.10.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 091 2015 z 28.10.2015 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 90 2015 z 28.10.2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 090 2015 z 28.10.2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 85 2015 z 14.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie nr 085 2015 z 14.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 99 2015 z 12.11.2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" na "Zarządzenie nr 099 2015 z 12.11.2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 95 2015 z 10.11.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego" na "Zarządzenie nr 095 2015 z 10.11.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
2015-11-19 09:35:28 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 100 2015 z 17.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-11-19 09:35:30 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 01/2015 z 2.01.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 001/2015 z 2.01.2015 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 02/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" na "Zarządzenie Nr 002/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 03/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" na "Zarządzenie Nr 003/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 04/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2" na "Zarządzenie Nr 004/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 o pow. użytkowej 111,98 m2"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 05/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2" na "Zarządzenie Nr 005/2015 z 7.01.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 2 o pow. użytkowej 53,53 m2"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 06/2015 z 13.01.2015 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa " na "Zarządzenie nr 006/2015 z 13.01.2015 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa "
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 07/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie Nr 007/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 08/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" na "Zarządzenie Nr 008/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 09/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" na "Zarządzenie Nr 009/2015 z 14.01.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 010/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 011/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie: określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w Gminie Kłodawa"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 6.02.2015 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 013/2015 z dnia 6.02.2015 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym" na "Zarządzenie Nr 014/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2015" na "Zarządzenie Nr 015/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2015"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie Nr 016/2015 z dnia 16.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie Nr 017/2015 z dnia 17.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 018/2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie określenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 12.03.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego" na "Zarządzenie Nr 020/2015 z dnia 12.03.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 10.03.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubońku o pow. użytkowej 162,75 m2" na "Zarządzenie Nr 019/2015 z dnia 10.03.2015 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego położonego w Lubońku o pow. użytkowej 162,75 m2"
2015-11-19 09:45:50 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę." na "Zarządzenie nr 026/2015 z dnia 1.04.2015 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie nr 027/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa na rok 2015" na "Zarządzenie nr 021/2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa na rok 2015"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 022/2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok." na "Zarządzenie nr 024/2015 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom." na "Zarządzenie nr 025/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 15.04.2015 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa. " na "Zarządzenie Nr 029/2015 z dnia 15.04.2015 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa. "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 30.04.2015 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną." na "Zarządzenie Nr 037/2015 z dnia 30.04.2015 w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 05.05.2015 w sprawie: przekazania do Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie wyposażenia w postaci sprzętu " na "Zarządzenie Nr 039/2015 z dnia 05.05.2015 w sprawie: przekazania do Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie wyposażenia w postaci sprzętu "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 17.04.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych." na "Zarządzenie Nr 030/2015 z dnia 17.04.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. " na "Zarządzenie Nr 031/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 23.04.2015 w sprawie ogłoszenia II przetargu na nieruchomość zabudowaną ,położoną w Kłodawie przy ul. Warszawskiej." na "Zarządzenie Nr 032/2015 z dnia 23.04.2015 w sprawie ogłoszenia II przetargu na nieruchomość zabudowaną ,położoną w Kłodawie przy ul. Warszawskiej."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 24.04.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej." na "Zarządzenie Nr 033/2015 z dnia 24.04.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kłodawa " na "Zarządzenie Nr 034/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kłodawa "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego " na "Zarządzenie Nr 035/2015 z dnia 27.04.2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom " na "Zarządzenie Nr 041/2015 z dnia 13.05.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 04.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok." na "Zarządzenie Nr 038/2015 z dnia 04.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok."
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej " na "Zarządzenie Nr 042/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" na "Zarządzenie Nr 046/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa " na "Zarządzenie Nr 049/2015 z dnia 19.05.2015 w sprawie : sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok" na "Zarządzenie Nr 043/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2014 rok"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego" na "Zarządzenie Nr 045/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego" na "Zarządzenie Nr 047/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)" na "Zarządzenie Nr 048/2015 z dnia 02 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 051/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie Nr 052/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej" na "Zarządzenie Nr 053/2015 z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku" na "Zarządzenie Nr 054/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 12/2015 z 19.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawiej " na "Zarządzenie Nr 012/2015 z 19.01.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawiej "
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 50/2015 z 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa " na "Zarządzenie Nr 050/2015 z 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i pato
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 36/2015 z 27.04.2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową" na "Zarządzenie Nr 036/2015 z 27.04.2015 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 40/2015 z 6.05.2015 r. w sprawie przekazania do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych" na "Zarządzenie Nr 040/2015 z 6.05.2015 r. w sprawie przekazania do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 55/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 055/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 57/2015 z 3.07.2015 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie Nr 057/2015 z 3.07.2015 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego"
2015-11-19 09:45:51 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 58/2015 z 3.07.2015 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa" na "Zarządzenie Nr 058/2015 z 3.07.2015 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Okoleniec gm. Kłodawa"
2015-11-19 09:45:58 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2015-11-19 12:48:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2015 z 17.11.2015 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych" w pozycji nr 93
2015-11-19 12:48:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 98 2015 z 12.11.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 94
2015-11-19 12:48:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-19 12:51:09 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 98 2015 z 12.11.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie nr 098 2015 z 12.11.2015 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego"
2015-11-19 12:51:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-26 10:29:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 097 2015 z 12.11.2015 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 95
2015-11-26 10:29:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102 2015 z 25.11.2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 96
2015-11-26 10:30:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 096 2015 z 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043" w pozycji nr 97
2015-11-26 10:34:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-11-26 10:48:48 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 096 2015 z 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043" na "Zarządzenie nr 096 2015 z 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043"
2015-11-26 10:48:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-01 13:07:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104 2015 z 30.11.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 98
2015-12-01 13:07:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103 2015 z 25.11.2015 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłat za dostawę ciepła" w pozycji nr 99
2015-12-01 13:07:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-01 13:11:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-07 14:42:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106 2015 z 3.12.2015 w sprawie umorzenia części należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 100
2015-12-07 14:42:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-10 13:39:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107 2015 z 9.12.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położoej w Kłodawie" w pozycji nr 101
2015-12-10 13:39:46 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-16 14:46:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "11 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 29 października 2015 do 25 listopada 2015" w pozycji nr 102
2015-12-16 14:46:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "12 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 26 listopada 2015 do 16 grudnia 2015r" w pozycji nr 103
2015-12-16 14:46:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-16 14:48:59 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "12 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 26 listopada 2015 do 16 grudnia 2015r"
2015-12-16 14:48:59 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "11 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 29 października 2015 do 25 listopada 2015"
2015-12-16 14:49:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-17 15:08:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108 2015 z 17.12.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne" w pozycji nr 102
2015-12-17 15:08:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-18 13:19:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105 2015 z 30.11.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 103
2015-12-18 13:19:49 Marcin Batorowicz mb
2015-12-29 11:00:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 110 2015 z 21.12.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 104
2015-12-29 11:00:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2015-12-30 10:44:32 Marcin Batorowicz .
2015-12-30 10:45:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 086 2015 z 15.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 105
2015-12-30 10:45:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-01-26 12:35:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109 2015 z 18.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gmin Kłodawa na 2015 rok" w pozycji nr 106
2016-01-26 12:35:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2017-05-10 13:34:38 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2017 z 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok" w pozycji nr 107
2017-05-10 13:34:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2018-04-17 11:28:20 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-26 13:40:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 111 2015 z 31.12.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 2010 z 21.09.2010 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej (...)" w pozycji nr 108
2020-05-26 13:40:24 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-26 13:41:24 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2017 z 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok"
2020-05-26 13:41:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij