Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-01-05 14:13:11 Łukasz Prętkiewicz Utworzenie
2016-01-14 13:05:20 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-01-14 13:05:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2016 z 13.01.2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 1
2016-01-14 13:05:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-01-14 13:42:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 001 2016 z 7.01.2016 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 2
2016-01-14 13:42:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-01-21 10:49:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 003 2016 z 14.01.2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w pozycji nr 3
2016-01-21 10:49:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 004 2016 z 15.01.2016 w sprawie stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 4
2016-01-21 10:50:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-02-05 11:24:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 006 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 5
2016-02-05 11:24:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 6
2016-02-05 11:24:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-02-05 11:27:46 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 007 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 007 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2016-02-05 11:27:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-02-09 15:13:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2016 z 9.02.2016 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2016" w pozycji nr 7
2016-02-09 15:13:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-02-10 07:49:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 005 2016 z 19.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 8
2016-02-10 07:49:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-02-12 11:50:17 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2016-02-12 11:50:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2016 z 5.02.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 8
2016-02-12 11:50:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-02 12:27:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 11 2016 z 2.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 9
2016-03-02 12:27:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 10 2016 z 1.03.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzykosy gm. Kłodawa" w pozycji nr 10
2016-03-02 12:27:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-02 12:28:36 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie 11 2016 z 2.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych"
2016-03-02 12:28:37 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie 10 2016 z 1.03.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzykosy gm. Kłodawa"
2016-03-02 12:28:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 011 2016 z 2.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 9
2016-03-02 12:28:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 010 2016 z 1.03.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzykosy gm. Kłodawa" w pozycji nr 10
2016-03-02 12:28:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-02 12:30:52 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie 010 2016 z 1.03.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzykosy gm. Kłodawa"
2016-03-02 12:30:52 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie 011 2016 z 2.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych"
2016-03-02 12:30:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2016 z 2.03.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 9
2016-03-02 12:30:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 010 2016 z 1.03.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Krzykosy gm. Kłodawa" w pozycji nr 10
2016-03-02 12:31:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-03 13:34:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 012 2016 z 2.03.2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" w pozycji nr 11
2016-03-03 13:34:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-15 12:08:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2016 z 9.03.2016 w sprawie wyznaczenia jednostki do zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci" w pozycji nr 12
2016-03-15 12:08:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2016 z 9.03.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 13
2016-03-15 12:08:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2016 z 9.03.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 14
2016-03-15 12:08:30 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-16 11:36:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2016 z 29.02.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 15
2016-03-16 11:36:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-03-30 15:05:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2016 z 29.03.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fiz.," w pozycji nr 16
2016-03-30 15:16:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2016 z 24.03.2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok" w pozycji nr 17
2016-03-30 15:16:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-04 08:59:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 020 2016 z 1.04.2016 w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" w pozycji nr 18
2016-04-04 08:59:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2016 z 1.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 19
2016-04-04 09:00:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-04 09:03:29 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 020 2016 z 1.04.2016 w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" na "Zarządzenie nr 020 2016 z 1.04.2016 w sprawie rozstrygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych"
2016-04-04 09:03:30 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-06 09:52:10 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2016 z 1.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2016-04-06 09:52:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2016 z 1.04.2016 w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych" w pozycji nr 19
2016-04-06 09:52:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2016 z 1.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 20
2016-04-06 09:52:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-06 09:57:32 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 021 2016 z 1.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 021 2016 z 06.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2016-04-06 09:57:34 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-06 10:02:47 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 022 2016 z 1.04.2016 w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych" na "Zarządzenie nr 022 2016 z 6.04.2016 w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych"
2016-04-06 10:02:47 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 021 2016 z 06.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 021 2016 z 1.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2016-04-06 10:02:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-14 11:11:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2016 z 11.04.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 21
2016-04-14 11:11:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 025 2016 z 11.04.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowgo zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 22
2016-04-14 11:11:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 024 2016 z 6.04.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie" w pozycji nr 23
2016-04-14 11:11:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 023 2016 z 6.04.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie" w pozycji nr 24
2016-04-14 11:11:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-14 11:16:32 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 024 2016 z 6.04.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 024 2016 z 6.04.2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie"
2016-04-14 11:16:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-20 13:34:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2016 z 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie Gmin Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 25
2016-04-20 13:34:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-20 13:49:41 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 019 2016 z 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie Gmin Kłodawa na 2016 rok" na "Zarządzenie nr 019 2016 z 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok"
2016-04-20 13:49:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-21 13:24:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 027 2016 z 20.04.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiącch własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 26
2016-04-21 13:24:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-04-29 10:48:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 029 2016 z 28.04.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku" w pozycji nr 27
2016-04-29 10:48:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-09 12:46:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 030 2016 z 02.05.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 28
2016-05-09 12:46:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-09 12:48:24 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 030 2016 z 02.05.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 030 2016 z 02.05.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie"
2016-05-09 12:48:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-10 14:04:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2016 z 10.05.2016 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul . Poznańskiej" w pozycji nr 29
2016-05-10 14:04:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-17 13:28:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 033 2016 z 10.05.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 30
2016-05-17 13:28:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 032 2016 z 10.05.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Korzecznik gm. Kłodawa" w pozycji nr 31
2016-05-17 13:28:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-17 13:30:14 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 033 2016 z 10.05.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 033 2016 z 10.05.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie"
2016-05-17 13:30:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-18 08:53:57 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 034 2016 z 17.05.2016 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2015 rok" w pozycji nr 32
2016-05-18 08:53:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 028 2016 z 28.04.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 33
2016-05-18 08:54:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-24 15:25:53 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 035 2016 z 24.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w " w pozycji nr 34
2016-05-24 15:25:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-24 15:27:17 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 035 2016 z 24.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w " na "Zarządzenie nr 035 2016 z 24.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patolog
2016-05-24 15:27:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-24 15:28:05 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 035 2016 z 24.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w" na "Zarządzenie nr 035 2016 z 24.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patolog
2016-05-24 15:28:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-31 11:41:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 037 2016 z 31.05.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2016" w pozycji nr 35
2016-05-31 11:41:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-05-31 11:42:35 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 037 2016 z 31.05.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2016" na "Zarządzenie nr 037 2016 z 31.05.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2016"
2016-05-31 11:42:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-06-07 13:11:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 036 2016 z 30.05.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 36
2016-06-07 13:11:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-06-09 10:42:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 038 2016 z 31.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie" w pozycji nr 37
2016-06-09 10:42:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-06-21 09:19:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 040 2016 z 21.06.2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 38
2016-06-21 09:19:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-06-23 12:09:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 041 2016 z 21.06.2016 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 39
2016-06-23 12:09:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2016 z 21.06.2016 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 40
2016-06-23 12:09:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-07-01 12:39:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 039 2016 z 06.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 41
2016-07-01 12:39:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-07-21 11:21:02 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2016 z 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 42
2016-07-21 11:21:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-07-21 11:24:15 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 045 2016 z 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 045 2016 z 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok"
2016-07-21 11:24:17 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-07-22 15:28:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 044 2016 z 23.06.2016 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 43
2016-07-22 15:28:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-07-26 14:45:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 046 2016 z 14.07.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 44
2016-07-26 14:45:05 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-08-03 14:54:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 047 2016 z 28.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 45
2016-08-03 14:54:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 048 2016 z 29.07.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 46
2016-08-03 14:54:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-08-08 15:06:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 052 2016 z 4.08.2016 w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 47
2016-08-08 15:06:13 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 053 2016 z 4.08.2016 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 48
2016-08-08 15:06:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-08-09 10:06:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 051 2016 z 4.08.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom" w pozycji nr 49
2016-08-09 10:06:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-08-09 10:09:22 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 051 2016 z 4.08.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom" na "Zarządzenie nr 051 2016 z 4.08.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom"
2016-08-09 10:09:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-08-09 11:26:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 049 2016 z 1.08.2016 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy" w pozycji nr 50
2016-08-09 11:26:17 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-08-25 09:37:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2016 z 24.08.2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 51
2016-08-25 09:38:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 054 2016 z 23.08.2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2016 roku" w pozycji nr 52
2016-08-25 09:38:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 050 2016 z 1.08.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 53
2016-08-25 09:38:45 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-06 14:47:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2016 z 3.03.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..." w pozycji nr 54
2016-09-06 14:47:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-07 13:07:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 060 2016 z 6.09.2016 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 55
2016-09-07 13:07:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-08 12:17:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 061 2016 z 8.09.2016 w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok" w pozycji nr 56
2016-09-08 12:17:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-09 08:32:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 056 2016 z 29.08.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna" w pozycji nr 57
2016-09-09 08:32:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-09 15:24:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 057 2016 z 31.08.2016 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 58
2016-09-09 15:24:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 058 2016 z 31.08.2016 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 59
2016-09-09 15:24:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-16 14:40:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2016 z 16.09.2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej" w pozycji nr 60
2016-09-16 14:40:20 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-19 14:43:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 062 2016 z 9.09.2016 r. w sprawie Regulaminu użyczania i użytkowania pomieszczeń położonych przy ul. K.S. Wyszyńskiego 44 lok.10" w pozycji nr 61
2016-09-19 14:43:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-09-20 10:41:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 059 2016 z 31.08.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 62
2016-09-20 10:41:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-07 12:48:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 065 2016 z 3.10.2016 w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Kłodawy w czasie pokoju w razie wystąpienia wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego..." w pozycji nr 63
2016-10-07 12:48:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 070 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 64
2016-10-07 12:48:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 069 2016 z 5.10.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 65
2016-10-07 12:48:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 068 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 66
2016-10-07 12:48:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 067 2016 z 5.10.2016 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 67
2016-10-07 12:48:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 066 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 68
2016-10-07 12:48:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 072 2016 z 5.10.2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Rgielew" w pozycji nr 69
2016-10-07 12:48:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 073 2016 z 5.10.2016 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej" w pozycji nr 70
2016-10-07 12:48:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-07 12:52:33 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 072 2016 z 5.10.2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Rgielew"
2016-10-07 12:52:33 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 070 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2016-10-07 12:52:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 69
2016-10-07 12:52:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 072 2016 z 5.10.2016 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Rgielew" w pozycji nr 70
2016-10-07 12:52:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-07 13:21:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 071 2016 z 5.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 71
2016-10-07 13:21:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-07 14:46:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 075 2016 z 6.10.2016 w sprawie ustanowienia gminnego pełnomocnika ds. rewitalizacji" w pozycji nr 72
2016-10-07 14:46:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-12 09:05:00 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2016-10-12 09:05:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2016 z 5.10.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 72
2016-10-12 09:05:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-25 14:07:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 074 2016 z 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 73
2016-10-25 14:07:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 077 2016 z 18.10.2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie" w pozycji nr 74
2016-10-25 14:07:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządenie nr 076 2016 z 18.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa" w pozycji nr 75
2016-10-25 14:07:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-10-25 14:13:33 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządenie nr 076 2016 z 18.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa" na "Zarządzenie nr 076 2016 z 18.10.2016 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łążek gm. Kłodawa"
2016-10-25 14:13:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-11-08 13:46:29 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2016-11-14 11:08:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 081 2016 z 9.11.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 76
2016-11-14 11:08:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 080 2016 z 9.11.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 77
2016-11-14 11:08:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-11-14 12:37:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 085 2016 z 14.11.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z org. pozarządowymi na rok 2017" w pozycji nr 78
2016-11-14 12:37:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2016 z 14.11.2016 w sprawie zasad przyznawania przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kłodawa dla samorządowych instytucji kultury" w pozycji nr 79
2016-11-14 12:37:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-11-17 07:43:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 079 2016 z 31.10.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 80
2016-11-17 07:43:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-11-22 10:36:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 086 2016 z 16.11.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomośći położonej w Kłodawie przy ul. T. Kościuszki 12" w pozycji nr 81
2016-11-22 10:36:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-01 11:56:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 082 2016 z 10.11.2016 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2043" w pozycji nr 82
2016-12-01 11:59:38 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2016 z 10.11.2016 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2017 rok" w pozycji nr 83
2016-12-01 12:02:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-02 15:24:29 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 088 2016 z 2.12.2016 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 84
2016-12-02 15:24:30 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-05 09:03:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 089 2016 z 2.12.2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji" w pozycji nr 85
2016-12-05 09:04:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-05 09:06:26 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 089 2016 z 2.12.2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji" na "Zarządzenie nr 089 2016 z 2.12.2016 w sprawie naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji"
2016-12-05 09:06:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-12 09:20:48 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 074 2016 z 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" na "Zarządzenie nr 064 2016 z 30.09.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok"
2016-12-12 09:20:49 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 091 2016 z 6.12.2016 w sprawie sprostowania numeru zarządzenia" w pozycji nr 86
2016-12-12 09:20:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-15 08:27:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2016 z 13.12.2016 w sprawie ponownego naboru kandydatów na członków Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji" w pozycji nr 87
2016-12-15 08:27:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-15 11:15:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2016 z 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 88
2016-12-15 11:15:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 092 2016 z 9.11.2016 w prawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 89
2016-12-15 11:15:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-15 11:22:08 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2016 z 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok"
2016-12-15 11:22:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-15 11:25:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-15 11:31:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 087 2016 z 30.11.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 89
2016-12-15 11:31:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-15 11:40:33 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 093 2016 z 12.12.2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne" w pozycji nr 90
2016-12-15 11:40:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-29 12:33:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 098 2016 z 29.12.2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T. Kościuszki na rzecz dotychczasowego najemcy" w pozycji nr 91
2016-12-29 12:33:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-29 12:34:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2016-12-30 12:32:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2016 z 30.12.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kłodawa" w pozycji nr 92
2016-12-30 12:36:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2017-01-04 13:52:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 095 2016 z 22.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2016 rok" w pozycji nr 93
2017-01-04 13:53:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2017-01-09 14:07:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 074 2016 z 5.10.2016 w sprawie zasad ewidencjonowania i finansowania wydatków na realizację zadania Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Kłodawa" w pozycji nr 94
2017-01-09 14:07:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2017-01-26 14:33:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2016 z 30.12.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2016" w pozycji nr 95
2017-01-26 14:33:05 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2017-01-27 10:37:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 097 2016 z 28.12.2016 w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie głośnika MANTA SPK5016 Link 182 zestaw mikro hi-fi" w pozycji nr 96
2017-01-27 10:37:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 096 2016 z 28.12.2016 w sprawie przekazania jednostce OSP w Lubońku radio krótkofala UV-6R" w pozycji nr 97
2017-01-27 10:37:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2018-04-17 11:29:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2018-04-19 09:55:35 Izabela Nowakowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij