Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-01-10 10:45:10 Marcin Batorowicz Utworzenie
2019-01-10 10:45:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 001 2019 z 04.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 1
2019-01-10 10:45:44 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-01-22 08:45:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 005 2019 z 16.01.2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 2
2019-01-22 08:45:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 006 2019 z 21.01.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej" w pozycji nr 3
2019-01-22 08:45:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-01-22 08:48:38 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 001 2019 z 04.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" na "Zarządzenie nr 001 2019 z 04.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego"
2019-01-22 08:48:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-01-22 09:01:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2019 z 16.01.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 4
2019-01-22 09:01:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 004 2019 z 16.01.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego" w pozycji nr 5
2019-01-22 09:01:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 003 2019 z 16.01.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 6
2019-01-22 09:01:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-01-22 09:03:37 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 006 2019 z 21.01.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 006 2019 z 21.01.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej"
2019-01-22 09:03:37 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 004 2019 z 16.01.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego" na "Zarządzenie nr 004 2019 z 16.01.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego"
2019-01-22 09:03:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-01-28 12:04:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2019 z 22.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 7
2019-01-28 12:04:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2019 z 25.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie" w pozycji nr 8
2019-01-28 12:04:24 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-01-31 15:57:11 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2019 z 25.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie"
2019-01-31 15:57:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2019 z 25.01.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie" w pozycji nr 8
2019-01-31 15:57:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-02-12 15:19:49 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 008 2019 z 25.01.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 008 2019 z 25.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie"
2019-02-12 15:19:49 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 010 2019 z 07.02.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych" w pozycji nr 9
2019-02-12 15:19:50 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2019-02-14 10:24:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2019 z 08.02.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 10
2019-02-14 10:24:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-02-15 14:06:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2019 z 4.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 11
2019-02-15 14:06:17 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-02-15 14:51:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 012 2019 z 15.0.2.2019 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019" w pozycji nr 12
2019-02-15 14:51:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-02-15 14:52:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 012 2019 z 15.0.2.2019 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019" na "Zarządzenie nr 012 2019 z 15.02.2019 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019"
2019-02-15 14:52:40 Marcin Batorowicz Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 012 2019 z 15.0.2.2019 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2019" na pozycję nr 12
2019-02-15 14:52:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-02-20 10:37:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2019 z 15.02.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkości planów finansowych jednostek na rok 2018" w pozycji nr 13
2019-02-20 10:37:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-02-20 13:44:47 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2019 z 15.02.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkości planów finansowych jednostek na rok 2018"
2019-02-20 13:44:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2019 z 15.02.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2019" w pozycji nr 13
2019-02-20 13:44:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-03-19 11:23:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2019 z 14.03.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokali mieszkalnych." w pozycji nr 14
2019-03-19 11:23:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2019 z 14.03.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 15
2019-03-19 11:23:12 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-03-20 14:35:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2019 z 07.03.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019 2020 (...)" w pozycji nr 16
2019-03-20 14:35:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2019 z 04.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 17
2019-03-20 14:35:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-03-26 15:03:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 023 2019 z 26.03.2019 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 18
2019-03-26 15:03:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-03-27 12:39:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2019 z 25.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 19
2019-03-27 12:39:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2019 z 25.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 20
2019-03-27 12:39:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-03-29 15:26:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 024 2019 z 27.03.2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok" w pozycji nr 21
2019-03-29 15:26:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-05 14:14:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2019 z 01.04.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 22
2019-04-05 14:14:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 027 2019 z 04.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 23
2019-04-05 14:14:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-09 13:47:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 028 2019 z 08.04.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018 r." w pozycji nr 24
2019-04-09 13:47:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-15 08:00:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 020 2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej" w pozycji nr 25
2019-04-15 08:00:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie" w pozycji nr 26
2019-04-15 08:00:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-15 13:58:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 025 2019 z 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 27
2019-04-15 13:58:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-15 13:59:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-16 15:26:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 032 2019 z 16.04.2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie Szkolenia dla mieszkańców gminy Kłodawa w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych (...)" w pozycji nr 28
2019-04-16 15:26:24 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-17 12:56:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 029 2019 z 16.04.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 29
2019-04-17 12:56:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-25 14:41:43 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2019 z 16.04.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej" w pozycji nr 30
2019-04-25 14:41:43 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2019 z 16.04.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie" w pozycji nr 31
2019-04-25 14:41:45 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-04-30 15:34:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 033 2019 z 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie" w pozycji nr 32
2019-04-30 15:34:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 034 2019 z 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej" w pozycji nr 33
2019-04-30 15:34:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-10 09:56:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2019 z 07.03.2019 w sprawie zmian w budźecie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 34
2019-05-10 09:56:59 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-10 09:57:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-10 11:52:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 037 2019 z 09.05.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości" w pozycji nr 35
2019-05-10 11:52:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 036 2019 z 09.05.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 36
2019-05-10 11:52:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-17 10:53:29 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 039 2019 z 17.05.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zbójno gm. Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 37
2019-05-17 10:53:30 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-20 15:09:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 035 2019 z 29.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 38
2019-05-20 15:09:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-20 15:24:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 040 2019 z 17.05.2019 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2018 rok" w pozycji nr 39
2019-05-20 15:24:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-21 14:20:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 038 2019 z 16.05.2019 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa" w pozycji nr 40
2019-05-21 14:20:05 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-22 15:30:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 041 2019 z 20.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie" w pozycji nr 41
2019-05-22 15:30:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2019 z 20.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej" w pozycji nr 42
2019-05-22 15:30:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-05-28 07:34:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 044 2019 z 23.05.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 43
2019-05-28 07:34:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-05 11:38:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 046 2019 z 31.05.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 44
2019-06-05 11:38:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-05 12:44:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 048 2019 z 31.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 45
2019-06-05 12:44:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 047 2019 z 31.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 46
2019-06-05 12:44:20 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-12 10:55:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 043 2019 z 22.05.2019 w sprawie przekazania jednostce OSP w Bierzwiennej Długiej stacji obiektowej DSP-52 BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym" w pozycji nr 47
2019-06-12 10:55:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-18 10:37:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 053 2019 z 13.06.2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeczniku w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 48
2019-06-18 10:37:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-18 10:59:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 050 2019 z 04.06.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (...)" w pozycji nr 49
2019-06-18 10:59:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-18 11:01:14 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 050 2019 z 04.06.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (...)" na "Zarządzenie nr 050 2019 z 04.06.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (...)"
2019-06-18 11:01:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-24 13:28:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 051 2019 z 11.06.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie" w pozycji nr 50
2019-06-24 13:28:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2019 z 21.05.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 51
2019-06-24 13:28:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 054 2019 z 18.06.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom" w pozycji nr 52
2019-06-24 13:28:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 056 2019 z 21.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w pozycji nr 53
2019-06-24 13:28:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-25 14:32:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 057 2019 z 21.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 54
2019-06-25 14:32:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-26 09:00:33 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 052 2019 z 11.06.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie" w pozycji nr 55
2019-06-26 09:00:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-26 10:44:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 049 2019 z 31.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 56
2019-06-26 10:44:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-06-26 12:38:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2019 z 24.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 57
2019-06-26 12:38:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-07-08 10:37:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 060 2019 z 05.07.2019 w sprawie określenia zasad użyczenia tabletów Radnym Rady Miejskiej w Kłodawie tabletów do celów służbowych" w pozycji nr 58
2019-07-08 10:37:02 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2019-07-15 11:34:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 059 2019 z 01.07.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 59
2019-07-15 11:34:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-07-24 13:16:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 058 2019 z 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 60
2019-07-24 13:16:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-08-05 14:05:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 062 2019 z 31.07.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 61
2019-08-05 14:05:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2019 z 31.07.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom" w pozycji nr 62
2019-08-05 14:05:36 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 064 2019 z 31.07.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomośći położonych w Kłodawie" w pozycji nr 63
2019-08-05 14:05:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-08-23 10:22:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 061 2019 z 19.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 64
2019-08-23 10:22:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-03 12:29:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 068 2019 z 19.08.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r." w pozycji nr 65
2019-09-03 12:29:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 069 2019 z 03.09.2019 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Pomarzanach Fabrycznych i ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 66
2019-09-03 12:29:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2019 z 03.09.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 67
2019-09-03 12:29:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 071 2019 z 03.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 68
2019-09-03 12:29:09 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-03 12:31:20 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 068 2019 z 19.08.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r." na "Zarządzenie nr 068 2019 z 19.08.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r."
2019-09-03 12:31:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-04 10:41:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 065 2019 z 08.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 69
2019-09-04 10:41:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-05 10:29:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 072 2019 z 03.09.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych programem pomocy uczniom Wyprawka szkolna" w pozycji nr 70
2019-09-05 10:29:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-09 13:59:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 066 2019 z 19.08.2019 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 71
2019-09-09 13:59:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 067 2019 z 19.08.2019 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola Gminy Kłodawa" w pozycji nr 72
2019-09-09 13:59:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-11 11:27:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 074 2019 z 09.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 73
2019-09-11 11:27:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-13 15:16:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 075 2019 z 12.09.2019 w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia" w pozycji nr 74
2019-09-13 15:16:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 076 2019 z 12.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 75
2019-09-13 15:16:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-19 08:33:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 077 2019 z 17.09.2019 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy" w pozycji nr 76
2019-09-19 08:33:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-20 10:48:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 078 2019 z 17.09.2019 w sprawie posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych" w pozycji nr 77
2019-09-20 10:48:05 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-24 10:06:04 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 080 2019 z 23.09.2019 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 78
2019-09-24 10:06:09 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-09-25 10:02:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 073 2019 z 03.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 79
2019-09-25 10:02:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-02 13:12:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2019 z 01.10.2019 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 80
2019-10-02 13:12:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 082 2019 z 27.09.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 81
2019-10-02 13:12:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 081 2019 z 27.09.2019 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych położonych w Kłodawie przy ul. Boh. Września 9 lok. 18 , Al. Kościuszki 12 lok. 3 stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 82
2019-10-02 13:12:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-08 10:25:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 079 2019 z 17.09.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - pomocy dydaktycznych zakupionych w 2019 roku przez Gminę Kłodawa w ramach realizacji projektu Razem możemy więcej" w pozycji nr 83
2019-10-08 10:25:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-15 12:37:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 086 2019 z 11.10.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 84
2019-10-15 12:37:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 087 2019 z 11.10.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 85
2019-10-15 12:37:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-16 09:01:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 088 2019 z 14.10.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie" w pozycji nr 86
2019-10-16 09:01:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-18 14:34:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 090 2019 z 18.10.2019 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 87
2019-10-18 14:34:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-24 08:53:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2019 z 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 88
2019-10-24 08:54:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-24 09:02:07 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2019 z 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok"
2019-10-24 09:02:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2019 z 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 88
2019-10-24 09:02:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-25 11:41:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 091 2019 z 24.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 89
2019-10-25 11:41:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-29 09:42:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 085 2019 z 03.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 90
2019-10-29 09:42:26 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-10-31 14:02:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 089 2019 z 14.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 91
2019-10-31 14:02:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-08 12:21:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 093 2019 z 04.11.2019 w sprawie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 92
2019-11-08 12:21:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-08 13:17:38 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 093 2019 z 04.11.2019 w sprawie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 093 2019 z 04.11.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2019-11-08 13:17:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-14 12:43:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2019 z 13.11.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. Kapicy 2" w pozycji nr 93
2019-11-14 12:43:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-18 10:26:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 095 2019 z 14.11.2019 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043" w pozycji nr 94
2019-11-18 10:26:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 096 2019 z 14.11.2019 w sprawie projektu gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 95
2019-11-18 10:26:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-18 10:30:37 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 095 2019 z 14.11.2019 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043" na "Zarządzenie nr 095 2019 z 14.11.2019 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2020-2043"
2019-11-18 10:30:37 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 096 2019 z 14.11.2019 w sprawie projektu gminy Kłodawa na 2020 rok" na "Zarządzenie nr 096 2019 z 14.11.2019 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2020 rok"
2019-11-18 10:30:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-19 12:23:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 092 2019 z 28.10.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 96
2019-11-19 12:23:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-11-22 13:53:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 097 2019 z 21.11.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 97
2019-11-22 13:53:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-09 10:11:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2019 z 02.12.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach przedsięwzięcia pn. Dostawa specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego (...)" w pozycji nr 98
2019-12-09 10:11:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-16 08:24:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104 2019 z 13.12.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 99
2019-12-16 08:24:46 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-16 08:35:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 099 2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 100
2019-12-16 08:35:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-16 08:36:05 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 099 2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" na "Zarządzenie nr 099 2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok"
2019-12-16 08:36:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-17 08:00:49 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103 2019 z 12.12.2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 101
2019-12-17 08:00:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-19 13:33:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106 2019 z 19.12.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 102
2019-12-19 13:33:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-20 07:54:52 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2019 z 02.12.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach przedsięwzięcia pn. Dostawa specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego (...)"
2019-12-20 07:54:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105 2019 z 13.12.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach przedsięwzięcia pn. Dostawa specjalistycznego sprzętu ratownictwa ekologiczno-chemicznego (...)" w pozycji nr 102
2019-12-20 07:55:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2019-12-24 08:47:38 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2019 z 02.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 103
2019-12-24 08:47:38 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2019 z 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 104
2019-12-24 08:47:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-07 08:01:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 098 2019 z 26.11.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego (...)" w pozycji nr 105
2020-01-07 08:01:17 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 11:04:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109 2019 z 31.12.2019 w sprawie przekazania do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie elementów sieci kanalizacji deszczowej (...)" w pozycji nr 106
2020-01-13 11:04:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108 2019 z 31.12.2019 w sprawie przekazania do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie elementów sieci wodociągowych (...)" w pozycji nr 107
2020-01-13 11:04:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-23 09:04:02 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107 2019 z 20.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 rok" w pozycji nr 108
2020-01-23 09:04:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-30 14:13:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102 2019 z 06.12.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach zadania Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP (...)" w pozycji nr 109
2020-01-30 14:13:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij