Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2020-01-10 14:59:51 Marcin Batorowicz Utworzenie
2020-01-10 15:00:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 04 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 1
2020-01-10 15:00:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 05 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 2
2020-01-10 15:01:07 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 04 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 004 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2020-01-10 15:01:07 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 05 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Zarządzenie nr 005 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2020-01-10 15:01:14 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2020-01-10 15:02:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 006 2020 z 07.01.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej" w pozycji nr 3
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 003 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 4
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 5
2020-01-10 15:18:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 001 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 6
2020-01-10 15:18:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 07:45:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2020 z 07.01.2020 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2020" w pozycji nr 7
2020-01-13 07:45:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 12:57:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystrania" w pozycji nr 8
2020-01-13 12:57:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-13 12:58:18 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystrania" na "Zarządzenie nr 008 2020 z 09.01.2020 w sprawie przekazania sołectwu wsi Krzykosy składników mienia komunalnego do korzystania"
2020-01-13 12:58:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-14 07:33:39 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2020-01-14 07:33:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2020 z 07.01.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 8
2020-01-14 07:33:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-01-14 13:33:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2020 z 10.01.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we wsi Luboniek nr 80" w pozycji nr 9
2020-01-14 13:33:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-03 12:11:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 010 2020 z 30.01.2020 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie" w pozycji nr 10
2020-02-03 12:11:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-11 09:36:53 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2020 z 05.02.2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowemu dzierżawcy" w pozycji nr 11
2020-02-11 09:36:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-13 15:04:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 12 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 12
2020-02-13 15:04:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-13 15:06:06 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 12 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" na "Zarządzenie nr 012 2020 z 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok"
2020-02-13 15:06:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-19 11:39:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2020 z 13.02.2020 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego" w pozycji nr 13
2020-02-19 11:40:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-02-21 08:39:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2020 z 30.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020 2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (...)" w pozycji nr 14
2020-02-21 08:39:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-13 15:12:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 15
2020-03-13 15:12:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2020 z 5.03.2020 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 16
2020-03-13 15:12:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2020 z 9.03.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 17
2020-03-13 15:12:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 18
2020-03-13 15:12:09 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-13 15:19:53 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 016 2020 z 28.02.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2020-03-13 15:19:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-13 15:22:10 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 019 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa"
2020-03-13 15:22:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-16 12:18:12 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 020 2020 z 16.03.2020 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie" w pozycji nr 19
2020-03-16 12:18:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-25 12:06:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2020 z 28.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 20
2020-03-25 12:06:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-26 12:58:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2020 z 26.03.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 21
2020-03-26 12:58:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-30 10:56:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2020 z 16.03.2020 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok" w pozycji nr 22
2020-03-30 10:56:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-03-30 14:28:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 024 2020 z 30.03.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 23
2020-03-30 14:28:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-06 14:39:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 025 2020 z 06.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 24
2020-04-06 14:39:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-06 15:30:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 026 2020 z 06.04.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk (...)" w pozycji nr 25
2020-04-06 15:30:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-06 15:31:14 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 026 2020 z 06.04.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk (...)" na "Zarządzenie nr 026 2020 z 06.04.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk (...)"
2020-04-06 15:31:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-06 15:41:10 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2020 z 06.04.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk (...)"
2020-04-06 15:41:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2020 z 06.04.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie" w pozycji nr 25
2020-04-06 15:41:12 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-16 09:26:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 023 2020 z 27.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 26
2020-04-16 09:26:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-21 10:57:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 029 2020 z 20.04.2020 w sprawie warunków handlu i funcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie" w pozycji nr 27
2020-04-21 10:57:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 028 2020 z 20.04.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - laptopów i tabletów zakupionych w 2020 r. (...)" w pozycji nr 28
2020-04-21 10:57:46 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-04-30 09:44:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2020 z 30.04.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19.2020 z dnia 19 marca 2020 wprowadzającego prewencyjne zasady (...) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa" w pozycji nr 29
2020-04-30 09:44:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-06 13:27:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 033 2020 z 06.05.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie" w pozycji nr 30
2020-05-06 13:27:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-06 13:30:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-07 13:48:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 027 2020 z 08.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 31
2020-05-07 13:48:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-12 09:25:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 034 2020 z 07.05.2020 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 32
2020-05-12 09:25:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-15 10:15:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 036 2020 z 14.05.2020 w sprawie ustalenia czynszu za korzystanie z placu targowego" w pozycji nr 33
2020-05-15 10:15:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-20 14:35:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 040 2020 z 18.05.2020 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok" w pozycji nr 34
2020-05-20 14:35:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 035 2020 z 13.05.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (...) Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2019 rok" w pozycji nr 35
2020-05-20 14:35:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-22 10:59:30 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2020 z 30.04.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19.2020 z dnia 19 marca 2020 wprowadzającego prewencyjne zasady (...) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa"
2020-05-22 10:59:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2020 z 30.04.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19.2020 z dnia 11 marca 2020 wprowadzającego prewencyjne zasady (...) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa" w pozycji nr 35
2020-05-22 10:59:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-25 13:56:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 037 2020 z 18.05.2020 w spawie odwołania z funkcji dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" w pozycji nr 36
2020-05-25 13:56:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-26 15:05:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 041 2020 z 22.05.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 (...)" w pozycji nr 37
2020-05-26 15:05:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-28 14:20:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2020 z 28.05.2020 w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie" w pozycji nr 38
2020-05-28 14:20:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-29 10:09:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 032 2020 z 04.05.2020 w sprawie zmian w budźecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 39
2020-05-29 10:09:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-05-29 10:33:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2020 z 30.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 r." w pozycji nr 40
2020-05-29 10:33:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-08 13:00:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2020 z 02.06.2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego" w pozycji nr 41
2020-06-08 13:00:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-10 11:59:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 038 2020 z 18.05.2020 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2020" w pozycji nr 42
2020-06-10 11:59:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-18 08:30:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 048 2020 z 17.06.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie" w pozycji nr 43
2020-06-18 08:30:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 047 2020 z 17.06.2020 w sprawie odwołania Pana Pawła Rosiaka ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie" w pozycji nr 44
2020-06-18 08:30:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-18 11:55:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 049 2020 z 17.06.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.124.2019 z dnia 28.11.2019" w pozycji nr 45
2020-06-18 11:55:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-19 15:08:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprodzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...)" w pozycji nr 46
2020-06-19 15:08:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-19 15:13:22 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarzadzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprodzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...)" na "Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprodzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...)"
2020-06-19 15:13:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-19 15:18:12 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprodzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...)" na "Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprowadzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...)"
2020-06-19 15:18:12 Marcin Batorowicz Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 050 2020 z 19.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 wprodzającego prewencyjne zasady, w tym zakaz organizacji zajęć i imprez na terenie Gminy Kłodawa (...)" na pozycję nr 46
2020-06-19 15:18:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-24 10:27:39 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 051 2020 z 23.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (...)" w pozycji nr 47
2020-06-24 10:27:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-29 09:12:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 046 2020 z 09.06.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 48
2020-06-29 09:12:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-06-30 15:16:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 053 2020 z 29.06.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 49
2020-06-30 15:16:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 054 2020 z 29.06.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 50
2020-06-30 15:16:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-09 09:04:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2020 z 07.07.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa." w pozycji nr 51
2020-07-09 09:04:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-09 10:40:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 039 - odstapiono od wydania" w pozycji nr 52
2020-07-09 10:40:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-09 10:41:34 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 039 - odstapiono od wydania" na "Zarządzenie nr 039 - odstąpiono od wydania"
2020-07-09 10:41:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-09 10:51:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 044 2020 z 02.06.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 2020 z 11.03.2020 w sprawie prewencyjnych zasad związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP (...)" w pozycji nr 53
2020-07-09 10:51:46 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-10 14:31:53 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 043 2020 z 29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 54
2020-07-10 14:31:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-28 14:44:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 052 2020 z 26.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 55
2020-07-28 14:44:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-07-30 09:02:33 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 056 2020 z 08.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 56
2020-07-30 09:02:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-04 11:56:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 058 2020 z 24.07.2020 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 57
2020-08-04 11:56:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 057 2020 z 21.07.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na budowę elementów sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie na rzecz ZWiK w Kłodawie" w pozycji nr 58
2020-08-04 11:56:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-05 11:47:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 062 2020 z 05.08.2020 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 47.2020 z 17.06.2020 w sprawie odwołania Pana Pawła Rosiaka ze stanowiska dyrektora GOK w Kłodawie" w pozycji nr 59
2020-08-05 11:47:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-13 11:59:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 059 2020 z 24.07.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - laptopów i tabletów zakupionych w 2020 roku przez Gminę Kłodawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" w pozycji nr 60
2020-08-13 11:59:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 061 2020 z 05.08.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 61
2020-08-13 11:59:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-18 13:59:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2020 z 13.08.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie" w pozycji nr 62
2020-08-18 13:59:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-19 12:11:26 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2020 z 13.08.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie"
2020-08-19 12:11:34 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-20 15:09:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 064 2020 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 62
2020-08-20 15:09:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-20 15:11:38 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 064 2020 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" na "Zarządzenie Nr 064 2020 z 17.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży"
2020-08-20 15:11:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-24 12:04:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 065 2020 z 24.08.2020 w sprawie likwidacji stanowiska pracy" w pozycji nr 63
2020-08-24 12:04:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-25 09:36:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2020 z 13.08.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie" w pozycji nr 64
2020-08-25 09:36:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-08-31 13:35:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 060 2020 z 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 65
2020-08-31 13:35:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-01 10:46:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 069 2020 z 31.08.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 66
2020-09-01 10:46:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-02 08:47:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 067 2020 z 27.08.2020 w sprawie informacji o przebiego wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2020 roku" w pozycji nr 67
2020-09-02 08:47:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-04 15:26:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 071 2020 z 31.08.2020 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 68
2020-09-04 15:26:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2020 z 31.08.2020 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 69
2020-09-04 15:26:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-07 13:51:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 068 2020 z 31.08.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" w pozycji nr 70
2020-09-07 13:51:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-09 08:09:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 073 2020 z 08.09.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 71
2020-09-09 08:09:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-10 14:18:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 074 2020 z 09.09.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 72
2020-09-10 14:18:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-16 08:11:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 075 2020 z 09.09.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 68 2018 z 13.07.2018 w sprawie zasad udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych (...)" w pozycji nr 73
2020-09-16 08:11:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 072 2020 z 01.09.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej" w pozycji nr 74
2020-09-16 08:11:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-09-29 10:49:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 077 2020 z 23.09.2020 w sprawie wykreślenia domu drewnianego przy ul. Słowackiego 1 w Kłodawie z gminnej ewidencji zabytków" w pozycji nr 75
2020-09-29 10:49:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-10-02 08:07:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 078 2020 z 30.09.2020 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy" w pozycji nr 76
2020-10-02 08:07:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-10-02 15:10:33 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 080 2020 z 02.10.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" w pozycji nr 77
2020-10-02 15:10:34 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-10-05 14:04:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 081 2020 z 02.10.2020 w sprawie sprzedaży samochodu - autobusu marki Jelcz" w pozycji nr 78
2020-10-05 14:04:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-10-16 13:40:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2020 z 15.10.2020 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 79
2020-10-16 13:40:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2020 z 15.10.2020 r. w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 80
2020-10-16 13:40:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-10-20 12:39:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 085 2020 z 15.10.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 81
2020-10-20 12:39:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-11-04 13:01:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 086 2020 z 21.10.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednoastek OSP" w pozycji nr 82
2020-11-04 13:01:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 079 2020 z 30.09.2020 w sprawie zmian w budzecie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 83
2020-11-04 13:01:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 076 2020 z 18.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 84
2020-11-04 13:01:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 088 2020 z 30.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 85
2020-11-04 13:01:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 082 2020 z 15.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 86
2020-11-04 13:01:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-11-10 09:21:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 089 2020 z 04.11.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. T. Kościuszki 12" w pozycji nr 87
2020-11-10 09:21:44 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-11-12 12:53:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 092 2020 z 10.11.2020 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043" w pozycji nr 88
2020-11-12 12:53:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-11-12 15:25:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 093 2020 z 10.11.2020 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 89
2020-11-12 15:25:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-11-18 14:29:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 097 2020 z 16.11.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 90
2020-11-18 14:29:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 096 2020 z 16.11.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 91
2020-11-18 14:29:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 095 2020 z 16.11.2020 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokali mieszkalnych" w pozycji nr 92
2020-11-18 14:29:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2020 z 16.11.2020 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 93
2020-11-18 14:33:14 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-02 14:40:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2020 z 01.12.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kapicy 2" w pozycji nr 94
2020-12-02 14:40:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 087 2020 z 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 95
2020-12-02 14:40:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 090 2020 z 06.11.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej" w pozycji nr 96
2020-12-02 14:40:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-07 14:38:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2020 z 07.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i socjalne" w pozycji nr 97
2020-12-07 14:38:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-08 14:17:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 098 2020 z 26.11.2020 zmieniające zarządzenie nr 192/06 z 25.05.2006 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Korzeczniku oraz jej wyposażenia" w pozycji nr 98
2020-12-08 14:17:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-18 09:04:57 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102 2020 z 17.12.2020 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 99
2020-12-18 09:04:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-21 10:47:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103 2020 z 17.12.2020 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 100
2020-12-21 10:47:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104 2020 z 17.12.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kapicy 2" w pozycji nr 101
2020-12-21 10:47:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105 2020 z 17.12.2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kapicy 2" w pozycji nr 102
2020-12-21 10:47:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-21 11:07:53 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 091 2020 z 10.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 103
2020-12-21 11:07:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-22 08:26:17 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 099 2020 z 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 104
2020-12-22 08:26:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-28 09:34:44 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2020 z 07.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i socjalne"
2020-12-28 09:34:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2020-12-28 11:40:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2020 z 07.12.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i socjalne" w pozycji nr 104
2020-12-28 11:40:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-01-11 15:16:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107 2020 z 31.12.2020 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu użytkowego" w pozycji nr 105
2021-01-11 15:16:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-01-29 12:43:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108 2020 z 31.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 106
2021-01-29 12:43:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-24 15:27:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109 2020 z 31.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 107
2021-02-24 15:27:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-16 08:27:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 110 2020 z 31.12.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy Kłodawa (...)" w pozycji nr 108
2021-03-16 08:27:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-19 10:48:33 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 060a 2020 z 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 109
2021-08-19 10:48:33 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 066 2020 z 27.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 110
2021-08-19 10:48:33 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106 2020 z 18.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2020 rok" w pozycji nr 111
2021-08-19 10:48:35 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij