Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2021-01-11 15:16:39 Marcin Batorowicz Utworzenie
2021-01-11 15:17:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 003 2021 z 07.01.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 1
2021-01-11 15:17:35 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2021-01-19 12:36:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2021 z 07.01.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2021" w pozycji nr 2
2021-01-19 12:36:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-01-19 14:14:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 001 2021 z 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie" w pozycji nr 3
2021-01-19 14:14:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-01-22 12:23:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 004 2021 z 22.01.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego" w pozycji nr 4
2021-01-22 12:23:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-01-22 13:22:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 005 2021 z 22.01.2021 w sprawie przekazania samochodu - autobusu marki Jelcz do Zarządu Budynku i Usług Komunalnych w Kłodawie" w pozycji nr 5
2021-01-22 13:22:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-01-29 11:52:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 006 2021 z 26.01.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023" w pozycji nr 6
2021-01-29 11:52:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-01 13:08:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2021 z 28.01.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021-22 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (...)" w pozycji nr 7
2021-02-01 13:09:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-05 15:01:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2021 z 05.02.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 8
2021-02-05 15:01:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-17 11:04:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 010 2021 z 15.02.2021 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w UMiG w Kłodawie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Kłodawa na rok 2021" w pozycji nr 9
2021-02-17 11:04:46 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-23 08:40:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2021 z 17.02.2021 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej" w pozycji nr 10
2021-02-23 08:40:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-23 13:09:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2021 z 19.02.2021 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 11
2021-02-23 13:09:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-24 15:27:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 008 2021 z 29.01.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 12
2021-02-24 15:27:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-02-25 15:23:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2021 z 23.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 13
2021-02-25 15:23:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2021 z 23.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 14
2021-02-25 15:23:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-01 14:02:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 012 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 15
2021-03-01 14:02:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-12 15:24:17 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2021 z 12.03.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 16
2021-03-12 15:24:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-15 15:27:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2021 z 11.03.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 17
2021-03-15 15:27:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-19 14:35:57 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2021 z 25.02.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 18
2021-03-19 14:35:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-24 12:26:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2021 z 17.03.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia kuchni i jadalni zakupionego w związku z realizacją programu Posiłek w szkole i w domu do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie" w pozycji nr 19
2021-03-24 12:26:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 020 2021 z 17.03.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia kuchni i jadalni zakupionego w związku z realizacją programu Posiłek w szkole i w domu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie" w pozycji nr 20
2021-03-24 12:26:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-03-26 14:22:02 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2021 z 26.03.2021 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 21
2021-03-26 14:22:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-01 15:23:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 25 2021 z 29.03.2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok" w pozycji nr 22
2021-04-01 15:23:26 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-01 15:24:11 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 25 2021 z 29.03.2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok" na "Zarządzenie nr 025 2021 z 29.03.2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok"
2021-04-01 15:24:12 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-06 08:25:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2021 z 31.03.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania radiostacji bazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie" w pozycji nr 23
2021-04-06 08:25:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-09 14:30:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 23 2021 z 26.03.2021 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 24
2021-04-09 14:30:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-09 14:31:04 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 23 2021 z 26.03.2021 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie nr 023 2021 z 26.03.2021 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego"
2021-04-09 14:31:05 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-13 08:20:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 027 2021 z 08.04.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 25
2021-04-13 08:20:20 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-14 15:18:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 028 2021 z 14.04.2021 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 26
2021-04-14 15:18:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-21 10:19:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 024 2021 z 29.03.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 27
2021-04-21 10:19:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-26 09:11:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2021 z 23.04.2021 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 28
2021-04-26 09:11:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-27 15:13:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2021 w sprawie ustalenia sposobu i terminu realizacji zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa za 2020 r" w pozycji nr 29
2021-04-27 15:13:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 033 2021 z 23.04.2021 w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Kłodawa" w pozycji nr 30
2021-04-27 15:13:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-04-27 15:17:36 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 031 2021 w sprawie ustalenia sposobu i terminu realizacji zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa za 2020 r" na "Zarządzenie nr 031 2021 z 23.04.2021 w sprawie ustalenia sposobu i terminu realizacji zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa za 2020 r"
2021-04-27 15:17:36 Marcin Batorowicz Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2021 w sprawie ustalenia sposobu i terminu realizacji zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa za 2020 r" na pozycję nr 30
2021-04-27 15:17:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-05 09:43:08 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 034 2021 z 05.05.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 31
2021-05-05 09:43:09 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-07 14:40:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 035 2021 z 06.05.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kościuszki 12 lok. nr 5" w pozycji nr 32
2021-05-07 14:40:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-12 09:22:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 029 2021 z 14.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 33
2021-05-12 09:22:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 032 2021 z 23.04.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 34
2021-05-12 09:22:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 041 2021 z 11.05.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" w pozycji nr 35
2021-05-12 09:22:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-12 13:31:01 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2021 z 12.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - GOK w Kłodawie za 2020 rok" w pozycji nr 36
2021-05-12 13:31:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-12 15:09:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 040 2021 z 11.05.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości" w pozycji nr 37
2021-05-12 15:09:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 039 2021 z 11.05.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 38
2021-05-12 15:09:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 038 2021 z 11.05.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 39
2021-05-12 15:09:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 037 2021 z 11.05.2021 w sprawie wyłączenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa" w pozycji nr 40
2021-05-12 15:09:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-13 07:56:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-13 07:56:57 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2021 z 12.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - GOK w Kłodawie za 2020 rok"
2021-05-13 07:56:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-13 10:13:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2021 z 12.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - GOK w Kłodawie za 2020 rok" w pozycji nr 40
2021-05-13 10:13:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-17 10:53:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 036 2021 z 11.05.2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłodawie" w pozycji nr 41
2021-05-17 10:53:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-18 08:28:42 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 043 2021 z 14.05.2021 w sprawie udzielania dotacji celowej spółce wodnej z budżetu Gminy Kłodawa" w pozycji nr 42
2021-05-18 08:28:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-19 15:09:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2021 z 19.05.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki Kyocera Taskalfa do Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie" w pozycji nr 43
2021-05-19 15:09:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-21 13:58:45 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2021 z 19.05.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki Kyocera Taskalfa do Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie"
2021-05-21 13:58:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2021 z 19.05.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki Kyocera Taskalfa do OPS w Kłodawie - Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie" w pozycji nr 43
2021-05-21 13:58:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-26 10:05:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 046 2021 z 26.05.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 44
2021-05-26 10:05:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-26 13:52:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 047 2021 z 26.05.2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 45
2021-05-26 13:52:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-26 15:01:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 044 2021 z 19.05.2021 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok" w pozycji nr 46
2021-05-26 15:01:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-05-28 12:33:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 048 2021 z 27.05.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 47
2021-05-28 12:33:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-02 09:32:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 050 2021 z 01.06.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskeigo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Leszcze" w pozycji nr 48
2021-06-02 09:32:12 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-02 09:33:26 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 050 2021 z 01.06.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskeigo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Leszcze" na "Zarządzenie nr 050 2021 z 01.06.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Leszcze"
2021-06-02 09:33:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-11 10:30:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 051 2021 z 10.06.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gminnej nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w m. Dębina 40" w pozycji nr 49
2021-06-11 10:30:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-18 08:22:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 052 2021 z 17.06.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie" w pozycji nr 50
2021-06-18 08:22:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-18 13:23:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 054 2021 z 18.06.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy" w pozycji nr 51
2021-06-18 13:23:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-21 12:49:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2021 z 21.06.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2021 roku" w pozycji nr 52
2021-06-21 12:49:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-21 13:47:19 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2021 z 21.06.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2021 roku"
2021-06-21 13:47:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2021 z 21.06.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w " w pozycji nr 52
2021-06-21 13:47:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-24 15:01:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 056 2021 z 24.06.2021 w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Solna Dolina części nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 53
2021-06-24 15:01:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-25 13:32:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 057 2021 z 25.06.2021 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 54
2021-06-25 13:32:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-28 14:18:33 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "ZARZDZ~1" w pozycji nr 55
2021-06-28 14:18:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-28 14:19:37 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "ZARZDZ~1" na "Zarządzenie nr 058 2021 z 28.06.2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Kłodawa w 2021 roku"
2021-06-28 14:19:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-06-30 11:29:47 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 059 2021 z 28.06.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie" w pozycji nr 56
2021-06-30 11:29:48 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-07-01 08:38:58 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 060 2021 z 30.06.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 57
2021-07-01 08:39:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-07-06 08:15:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 049 2021 z 28.05.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 58
2021-07-06 08:15:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-07-14 15:39:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 053 2021 z 18.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 59
2021-07-14 15:39:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2021 z 13.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 60
2021-07-14 15:39:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 062 2021 z 13.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 61
2021-07-14 15:39:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-09 13:54:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2021 z 04.08.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 62
2021-08-09 13:54:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 069 2021 z 04.08.2021 w sprawie wyłączenia mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego położonego w Kłodawie przy ul. Armii Krajowej 4 m.30" w pozycji nr 63
2021-08-09 13:54:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 068 2021 z 04.08.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 64
2021-08-09 13:54:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 066 2021 z 02.08.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kościuszki 12 lok. 6" w pozycji nr 65
2021-08-09 13:54:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 067 2021 z 04.08.2021 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 66
2021-08-09 13:54:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-12 10:26:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 071 2021 z 10.08.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025" w pozycji nr 67
2021-08-12 10:26:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-12 10:28:11 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 066 2021 z 02.08.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kościuszki 12 lok. 6" na "Zarządzenie nr 066 2021 z 02.08.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Kościuszki 12 lok. 6"
2021-08-12 10:28:12 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-24 15:17:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 075 2021 z 20.08.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 68
2021-08-24 15:17:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 076 2021 z 20.08.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 69
2021-08-24 15:17:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-24 15:26:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 073 2021 z 12.08.2021 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 70
2021-08-24 15:26:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 072 2021 z 12.08.2021 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 71
2021-08-24 15:26:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-26 15:28:29 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 077 2021 z 24.08.2021 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 roku" w pozycji nr 72
2021-08-26 15:28:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-27 12:52:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 078 2021 z 26.08.2021 w sprawie dzierżawy samochodu marki Volkswagen Stowarzyszeniu Sprawni Inaczej w Kłodawie" w pozycji nr 73
2021-08-27 12:52:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 079 2021 z 27.08.2021 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej" w pozycji nr 74
2021-08-27 12:52:26 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-27 15:29:03 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 064 2021 z 02.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 75
2021-08-27 15:29:04 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-08-30 13:29:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 080 2021 z 30.08.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego" w pozycji nr 76
2021-08-30 13:29:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-09-06 09:33:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 065 2021 z 02.08.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch kserokopiarek Kyocera FS-1035MFP do Spółdzielni socjalnej Solniczka" w pozycji nr 77
2021-09-06 09:33:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-09-09 15:15:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 061 2021 z 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 78
2021-09-09 15:15:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-09-14 15:02:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 074 2021 z 16.08.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 79
2021-09-14 15:02:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-04 15:20:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 088 2021 z 04.10.2021 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 80
2021-10-04 15:20:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2021 z 01.10.2021 w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie" w pozycji nr 81
2021-10-04 15:21:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-06 08:32:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 085 2021 z 01.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Kłodawa" w pozycji nr 82
2021-10-06 08:32:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2021 z 01.10.2021 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 83
2021-10-06 08:32:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 087 2021 z 01.10.2021 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy" w pozycji nr 84
2021-10-06 08:32:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-08 14:26:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 086 2021 z 01.10.2021 w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Kłodawa Team Karp nieruchomości gruntowej położonej w Bierzwiennej Długiej" w pozycji nr 85
2021-10-08 14:26:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-11 12:48:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 089 2021 z 08.10.2021 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 86
2021-10-11 12:48:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 081 2021 z 02.09.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64.2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 2 sierpnia 2021 r." w pozycji nr 87
2021-10-11 12:48:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-12 08:59:11 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 012 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" na "Zarządzenie nr 012 2021 z 18.02.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży"
2021-10-12 08:59:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-13 11:23:13 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 090 2021 z 12.10.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" w pozycji nr 88
2021-10-13 11:23:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-13 15:17:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2021 z 18.02.2021 w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych" w pozycji nr 89
2021-10-13 15:17:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-22 15:23:17 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 082 2021 z 24.09.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 90
2021-10-22 15:23:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-28 12:29:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 093 2021 z 27.10.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy" w pozycji nr 91
2021-10-28 12:29:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-10-28 14:43:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 091 2021 z 12.10.2021 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa" w pozycji nr 92
2021-10-28 14:43:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-05 09:06:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2021 z 03.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 93
2021-11-05 09:06:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-10 11:46:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 096 2021 z 09.11.2021 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 94
2021-11-10 11:46:07 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 095 2021 z 09.11.2021 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043" w pozycji nr 95
2021-11-10 11:46:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-18 11:48:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 097 2021 z 15.11.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia meblowego do Centrum Usług Wspólnych w Rysinach-Kolonii" w pozycji nr 96
2021-11-18 11:48:22 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-22 09:33:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2021 z 17.11.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 97
2021-11-22 09:33:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 099 2021 z 17.11.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego włas ność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 98
2021-11-22 09:33:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 098 2021 z 17.11.2021 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 99
2021-11-22 09:33:26 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-22 09:37:39 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 099 2021 z 17.11.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego włas ność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 099 2021 z 17.11.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2021-11-22 09:37:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-26 10:07:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102 2021 z 23.11.2021 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa" w pozycji nr 100
2021-11-26 10:07:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103 2021 z 23.11.2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" w pozycji nr 101
2021-11-26 10:07:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2021 z 22.11.2021 w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Kłodawa na 2022 r." w pozycji nr 102
2021-11-26 10:07:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 092 2021 z 22.10.2021 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 103
2021-11-26 10:07:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-11-26 11:01:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105 2021 z 26.11.2021 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 104
2021-11-26 11:02:02 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-12-09 08:48:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107 2021 z 06.12.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę" w pozycji nr 105
2021-12-09 08:48:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-12-10 11:19:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108 2021 z 10.12.2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" w pozycji nr 106
2021-12-10 11:19:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-12-17 09:18:53 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 109 2021 z 16.12.2021 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 107
2021-12-17 09:18:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-12-27 10:17:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 112 2021 z 23.12.2021 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie podczas jego nieobecności" w pozycji nr 108
2021-12-27 10:17:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2021-12-30 09:23:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 113 2021 z 23.12.2021 w sprawie Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu" w pozycji nr 109
2021-12-30 09:23:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106 2021 z 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 110
2021-12-30 09:23:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104 2021 z 25.11.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 111
2021-12-30 09:23:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 111 2021 z 22.12.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych" w pozycji nr 112
2021-12-30 09:23:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-10 13:56:13 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 115 2021 z 30.12.2021 w sprawie określenia zasad przeprowadzenia kontroli, określenia wzoru protokołu kontroli podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej (...)" w pozycji nr 113
2022-01-10 13:56:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-25 15:06:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 114 2021 z 29.12.2021 w sprawie wniesienia wkładu (aportu rzeczowego) na rzecz spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" w pozycji nr 114
2022-01-25 15:06:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-01 09:04:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 116 2021 z 30.12.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach zadania realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (...)" w pozycji nr 115
2022-02-01 09:04:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 117 2021 z 30.12.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach zadania realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (...)" w pozycji nr 116
2022-02-01 09:04:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 13:03:43 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 110 2021 z 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok" w pozycji nr 117
2022-03-22 13:03:45 Marcin Batorowicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij