Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2022-01-10 14:45:15 Marcin Batorowicz Utworzenie
2022-01-10 14:56:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 001 2022 z 10.01.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 1
2022-01-10 14:57:05 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2022-01-13 15:19:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 004 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 2
2022-01-13 15:19:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 003 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 3
2022-01-13 15:19:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2022 z 12.01.2022 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 4
2022-01-13 15:19:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-13 15:22:02 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 003 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 003 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2022-01-13 15:22:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-18 09:56:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 005 2022 z 14.01.2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych" w pozycji nr 5
2022-01-18 09:56:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-18 09:58:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-20 09:26:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2022 z 18.01.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2022" w pozycji nr 6
2022-01-20 09:26:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-25 15:10:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 006 2022 z 18.01.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania szkód i strat powstałych na terenie Gminy Kłodawa (...)" w pozycji nr 7
2022-01-25 15:10:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-14 13:41:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 008 2022 z 20.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 8
2022-02-14 13:41:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-14 13:42:07 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 008 2022 z 20.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" na "Zarządzenie nr 008 2022 z 20.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok"
2022-02-14 13:42:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-15 10:20:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 010 2022 z 11.02.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych" w pozycji nr 9
2022-02-15 10:20:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-15 10:21:34 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 010 2022 z 11.02.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych" na "Zarządzenie nr 010 2022 z 11.02.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych"
2022-02-15 10:21:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-17 14:22:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2022 z 17.02.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania szkód i strat powstałych na terenie Gminy Kłodawa (...)" w pozycji nr 10
2022-02-17 14:22:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-25 15:04:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2022 z 21.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 11
2022-02-25 15:04:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2022 z 18.02.2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" w pozycji nr 12
2022-02-25 15:04:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-25 15:14:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2022 z 24.02.2022 w przedmiocie zmiany Zarządzenia nr 5.2022 z 14.01.2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (...)" w pozycji nr 13
2022-02-25 15:14:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-04 13:06:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2022 z 01.03.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego (...)" w pozycji nr 14
2022-03-04 13:06:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-11 09:22:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2022 z 07.03.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 15
2022-03-11 09:22:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2022 z 18.03.2022 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Pomarzany" w pozycji nr 16
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2022 z 17.03.2022 w sprawie umorzenia należności glównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego" w pozycji nr 17
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2022 z 08.03.2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej podczas jego nieobecności" w pozycji nr 18
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2022 z 28.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 19
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 012 2022 z 15.02.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 20
2022-03-22 13:34:20 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 14:18:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 023 2022 z 21.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" w pozycji nr 21
2022-03-22 14:18:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 14:21:00 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 023 2022 z 21.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 023 2022 z 21.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie"
2022-03-22 14:21:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-04 12:04:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2022 z 14.02.2022 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz w jednostkach organizacyjnych na rok 2022" w pozycji nr 22
2022-04-04 12:04:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-04 15:29:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2022 z 31.03.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących wlasność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 23
2022-04-04 15:29:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-07 12:43:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 029 2022 z 07.04.2022 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 24
2022-04-07 12:43:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-11 10:40:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 028 2022 z 31.03.2022 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy" w pozycji nr 25
2022-04-11 10:40:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 027 2022 z 31.03.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowgo świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy" w pozycji nr 26
2022-04-11 10:40:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-19 14:14:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2022 z 12.04.2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok" w pozycji nr 27
2022-04-19 14:14:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-19 15:07:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 020 2022 z 08.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 28
2022-04-19 15:07:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 024 2022 z 24.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 29
2022-04-19 15:07:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 025 2022 z 31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 30
2022-04-19 15:07:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-25 08:01:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2022 z 21.04.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 31
2022-04-25 08:01:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-27 09:38:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 033 2022 z 25.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 32
2022-04-27 09:39:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-27 14:22:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 034 2022 z 27.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 33
2022-04-27 14:22:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-10 15:11:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 036 2022 z 09.05.2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Działalności na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 34
2022-05-10 15:11:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-12 15:22:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 035 2022 z 29.04.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kłodawa na rok 2022" w pozycji nr 35
2022-05-12 15:22:17 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-13 15:21:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 037 2022 z 09.05.2022 w sprawie udzielania dotacji celowej spółce wodnej z budżetu Gminy Kłodawa" w pozycji nr 36
2022-05-13 15:21:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-16 12:47:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 038 2022 z 12.05.2022 w sprawie wydzierżawienia części targowicy przy ul. Poznańskiej w Kłodawie" w pozycji nr 37
2022-05-16 12:47:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-19 11:15:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 039 2022 z 12.05.2022 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2021 r." w pozycji nr 38
2022-05-19 11:15:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 39
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 041 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" w pozycji nr 40
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 040 2022 z 12.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 41
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 043 2022 z 23.05.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 42
2022-05-25 15:20:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-25 15:22:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 041 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" na "Zarządzenie nr 041 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) na rzecz spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu"
2022-05-25 15:22:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-27 15:26:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 044 2022 z 27.05.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłodawie" w pozycji nr 43
2022-05-27 15:26:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2022 z 27.05.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 44
2022-05-27 15:26:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-09 12:09:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 047 2022 z 7.06.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 45
2022-06-09 12:09:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-10 10:00:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 046 2022 z 23.05.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 46
2022-06-10 10:00:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 048 2022 z 08.06.2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Bohaterów Września 9" w pozycji nr 47
2022-06-10 10:00:34 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-15 10:06:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 050 2022 z 10.06.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 48
2022-06-15 10:06:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-17 14:28:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 051 2022 z 17.06.2022 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 49
2022-06-17 14:28:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-23 08:42:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 052 2022 z 22.06.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych na terenie Gminy Kłodawa w 2022 roku" w pozycji nr 50
2022-06-23 08:42:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-27 08:05:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 049 2022 z 09.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 r." w pozycji nr 51
2022-06-27 08:05:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-27 13:21:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 053 2022 z 23.06.2022 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 52
2022-06-27 13:22:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-28 13:38:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 032 2022 z 21.04.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 53
2022-06-28 13:38:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-28 15:03:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 054 2022 z 23.06.2022 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Dębinie stanowiącej własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 54
2022-06-28 15:03:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 055 2022 z 23.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 55
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 056 2022 z 29.06.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2021 rok" w pozycji nr 56
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 057 2022 z 30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 57
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 058 2022 z 01.07.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania strat powstałych na terenie Gminy Kłodawa w związku z wystąpieniem w dniach 30.06.2022 i 01.07.2022 nawałnicy" w pozycji nr 58
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 059 2022 z 08.07.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" w pozycji nr 59
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 061 2022 z 08.07.2022 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom" w pozycji nr 60
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 062 2022 z 08.07.2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Działalności na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 61
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 063 2022 z 12.07.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w pozycji nr 62
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 064 2022 z 14.07.2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w pozycji nr 63
2022-07-20 10:47:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 065 2022 z 18.07.2022 w sprawie likwidacji składnika majątku trwałego" w pozycji nr 64
2022-07-20 10:47:43 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-08-05 13:20:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 067 2022 z 05.08.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 65.2022 z 18.07.2022 w sprawie likwidacji składnika majątku trwałego" w pozycji nr 65
2022-08-05 13:20:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-08-11 12:15:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 066 2022 z 25.07.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 66
2022-08-11 12:15:18 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-08-17 13:40:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 070 2022 z 17.08.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 67
2022-08-17 13:40:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-08-26 14:31:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 071 2022 z 17.08.2022 w sprawie realizowania przez OPS w Kłodawie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym" w pozycji nr 68
2022-08-26 14:31:21 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 068 2022 z 09.08.2022 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" w pozycji nr 69
2022-08-26 14:31:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-08-26 14:35:23 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 068 2022 z 09.08.2022 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 068 2022 z 09.08.2022 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie"
2022-08-26 14:35:24 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-08-29 09:43:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 060 2022 z 08.07.2022 w sprawie zmian w budźecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 70
2022-08-29 09:43:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 073 2022 z 22.08.2022 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 71
2022-08-29 09:43:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 074 2022 z 22.08.2022 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa" w pozycji nr 72
2022-08-29 09:43:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 076 2022 z 26.08.2022 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 73
2022-08-29 09:43:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 077 2022 z 26.08.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 74
2022-08-29 09:43:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 078 2022 z 26.08.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 75
2022-08-29 09:43:45 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-02 12:29:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 075 2022 z 24.08.2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budźetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2022" w pozycji nr 76
2022-09-02 12:29:29 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-08 07:51:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 081 2022 z 01.09.2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego Kleks w Kłodawie" w pozycji nr 77
2022-09-08 07:51:32 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-08 15:36:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 082 2022 z 07.09.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego" w pozycji nr 78
2022-09-08 15:36:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-08 15:46:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 079 2022 z 30.08.2022 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie" w pozycji nr 79
2022-09-08 15:46:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-14 09:19:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 083 2022 z 09.09.2022 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Korzeczniku oraz jej wyposażenia" w pozycji nr 80
2022-09-14 09:19:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-14 10:21:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 069 2022 z 16.08.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 81
2022-09-14 10:21:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-14 10:29:14 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 069 2022 z 16.08.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" na "Zarządzenie nr 069 2022 z 16.08.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok"
2022-09-14 10:29:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-19 08:19:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 072 2022 z 18.08.2022 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do realizowania zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym" w pozycji nr 82
2022-09-19 08:19:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-19 15:33:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 085 2022 z 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w pozycji nr 83
2022-09-19 15:33:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-22 07:59:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 080 2022 z 31.08.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kłodawa" w pozycji nr 84
2022-09-22 07:59:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-22 08:12:48 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 080 2022 z 31.08.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 080 2022 z 31.08.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kłodawa na 2022 rok"
2022-09-22 08:12:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-23 13:12:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 084 2022 z 12.09.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 85
2022-09-23 13:12:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-09-29 12:13:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 087 2022 z 29.09.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII.332.2021 z 25.11.2021 r." w pozycji nr 86
2022-09-29 12:13:26 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-03 13:26:16 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 088 2022 z 30.09.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85.2022 z 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu Wspierania i upowszechniania kultuty fizycznej" w pozycji nr 87
2022-10-03 13:26:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-03 13:36:05 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 088 2022 z 30.09.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85.2022 z 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu Wspierania i upowszechniania kultuty fizycznej" na "Zarządzenie nr 088 2022 z 30.09.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85.2022 z 19.09.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"
2022-10-03 13:36:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-12 10:11:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 091 2022 z 07.10.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 88
2022-10-12 10:11:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-17 10:34:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 090 2022 z 07.10.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z 15.09.2022" w pozycji nr 89
2022-10-17 10:34:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 089 2022 z 07.10.2022 w sprawie realizowania przez OPS w Kłodawie zadań wynikających z ustawy z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła" w pozycji nr 90
2022-10-17 10:34:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-17 10:36:31 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 090 2022 z 07.10.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z 15.09.2022" na "Zarządzenie nr 090 2022 z 07.10.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z 15.09.2022 (...)"
2022-10-17 10:36:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-19 15:07:43 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 086 2022 z 26.09.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 91
2022-10-19 15:07:45 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-20 10:16:33 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 093 2022 z 19.10.2022 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, paszy, jaj wylęgowych, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (...)" w pozycji nr 92
2022-10-20 10:16:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-24 15:25:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2022 z 21.10.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy - Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023" w pozycji nr 93
2022-10-24 15:25:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-24 15:37:38 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2022 z 21.10.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy - Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"
2022-10-24 15:37:41 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 094 2022 z 21.10.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Kłodawy - Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023" w pozycji nr 93
2022-10-24 15:37:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-25 15:29:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 097 2022 z 25.10.2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w pozycji nr 94
2022-10-25 15:29:26 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-26 12:19:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 095 2022 z 21.10.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 95
2022-10-26 12:19:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 096 2022 z 21.10.2022 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 96
2022-10-26 12:19:36 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-26 12:32:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 092 2022 - odstąpiono od wydania" w pozycji nr 97
2022-10-26 12:32:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-10-28 10:15:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 098 2022 z 26.10.2022 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy" w pozycji nr 98
2022-10-28 10:15:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-09 13:52:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 101 2022 z 08.11.2022 w sprawie realizowania przez OPS w Kłodawie zadań wynikających z ustawy z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych" w pozycji nr 99
2022-11-09 13:52:28 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2022 z 08.11.2022 w sprawie przystąpienia gminy Kłodawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022" w pozycji nr 100
2022-11-09 13:52:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-09 13:56:52 Marcin Batorowicz Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2022 z 08.11.2022 w sprawie przystąpienia gminy Kłodawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022"
2022-11-09 13:56:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 100 2022 z 08.11.2022 w sprawie przystąpienia gminy Kłodawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31.12.2022" w pozycji nr 100
2022-11-09 13:56:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-10 15:26:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 102 2022 z 08.11.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych" w pozycji nr 101
2022-11-10 15:27:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-16 10:55:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 105 2022 z 09.11.2022 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2023 rok" w pozycji nr 102
2022-11-16 10:55:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 104 2022 z 09.11.2022 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043 r." w pozycji nr 103
2022-11-16 10:55:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 103 2022 z 09.11.2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne i socjalne" w pozycji nr 104
2022-11-16 10:55:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-18 09:38:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 108 2022 z 16.11.2022 w sprawie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 105
2022-11-18 09:38:13 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-18 09:40:49 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 108 2022 z 16.11.2022 w sprawie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 108 2022 z 16.11.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa"
2022-11-18 09:40:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-11-28 09:54:46 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 106 2022 z 09.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 106
2022-11-28 09:54:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-02 13:09:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 113 2022 z 01.12.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 107
2022-12-02 13:09:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 114 2022 z 01.12.2022 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego" w pozycji nr 108
2022-12-02 13:09:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 110 2022 z 01.12.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 109
2022-12-02 13:09:37 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-05 15:19:24 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 115 2022 z 01.12.2022 w sprawie realizowania przez OPS w Kłodawie zadań wynikających z ustawy z 7.10.2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej" w pozycji nr 110
2022-12-05 15:19:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 116 2022 z 01.12.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do realizowania zadań wynikających z ustawy z 7.10.2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektr" w pozycji nr 111
2022-12-05 15:19:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-06 13:29:35 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 112 2022 z 01.12.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 112
2022-12-06 13:29:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-09 12:13:20 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 109 2022 z 08.12.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 113
2022-12-09 12:13:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-09 12:14:38 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 109 2022 z 08.12.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" na "Zarządzenie nr 109 2022 z 08.12.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok"
2022-12-09 12:14:39 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-15 10:45:50 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 107 2022 z 09.11.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej" w pozycji nr 114
2022-12-15 10:45:51 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-23 12:33:25 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 120 2022 z 23.12.2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01.01.2023 do 30.04.2022" w pozycji nr 115
2022-12-23 12:34:15 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-12-23 12:43:12 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 120 2022 z 23.12.2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01.01.2023 do 30.04.2022" na "Zarządzenie nr 120 2022 z 23.12.2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 01.01.2023 do 30.04.2023"
2022-12-23 12:43:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2023-01-03 14:46:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 119 2022 z 21.12.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu ratownictwa na rzecz jednostki OSP w Kłodawie dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze środków własnych Gminy Kłodawa" w pozycji nr 116
2023-01-03 14:46:37 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 118 2022 z 19.12.2022 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 117
2023-01-03 14:46:38 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2023-01-10 13:50:29 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 121 2022 z 29.12.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego zakupionego przez Gminę Kłodawa w ramach programu Laboratoria przyszłości" w pozycji nr 118
2023-01-10 13:50:29 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 117 2022 z 16.12.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 119
2023-01-10 13:50:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2023-01-11 08:48:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 111 2022 z 30.11.2022 w sprawie zmian w budźecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 120
2023-01-11 08:48:31 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 099 2022 z 26.10.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 121
2023-01-11 08:48:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2023-01-12 15:10:45 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 122 2022 z 29.12.2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego zakupionego przez Gminę Kłodawa na wyposażenie Gminnego Klubu Dziecięcego Kleks w Kłodawie" w pozycji nr 122
2023-01-12 15:10:47 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2023-01-16 14:53:38 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 123 2022 z 30.12.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 123
2023-01-16 14:53:49 Marcin Batorowicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij