Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2022-01-10 14:45:15 Marcin Batorowicz Utworzenie
2022-01-10 14:56:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 001 2022 z 10.01.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 1
2022-01-10 14:57:05 Marcin Batorowicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2022-01-13 15:19:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 004 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 2
2022-01-13 15:19:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 003 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 3
2022-01-13 15:19:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 002 2022 z 12.01.2022 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 4
2022-01-13 15:19:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-13 15:22:02 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 003 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa" na "Zarządzenie nr 003 2022 z 12.01.2022 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa"
2022-01-13 15:22:03 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-18 09:56:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 005 2022 z 14.01.2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych" w pozycji nr 5
2022-01-18 09:56:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-18 09:58:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-20 09:26:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 007 2022 z 18.01.2022 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2022" w pozycji nr 6
2022-01-20 09:26:56 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-01-25 15:10:14 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 006 2022 z 18.01.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania szkód i strat powstałych na terenie Gminy Kłodawa (...)" w pozycji nr 7
2022-01-25 15:10:16 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-14 13:41:23 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 008 2022 z 20.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 8
2022-02-14 13:41:25 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-14 13:42:07 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 008 2022 z 20.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" na "Zarządzenie nr 008 2022 z 20.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok"
2022-02-14 13:42:08 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-15 10:20:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie 010 2022 z 11.02.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych" w pozycji nr 9
2022-02-15 10:20:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-15 10:21:34 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie 010 2022 z 11.02.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych" na "Zarządzenie nr 010 2022 z 11.02.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych"
2022-02-15 10:21:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-17 14:22:48 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 013 2022 z 17.02.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania szkód i strat powstałych na terenie Gminy Kłodawa (...)" w pozycji nr 10
2022-02-17 14:22:50 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-25 15:04:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 015 2022 z 21.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 11
2022-02-25 15:04:09 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 014 2022 z 18.02.2022 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie" w pozycji nr 12
2022-02-25 15:04:10 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-02-25 15:14:05 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 016 2022 z 24.02.2022 w przedmiocie zmiany Zarządzenia nr 5.2022 z 14.01.2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (...)" w pozycji nr 13
2022-02-25 15:14:06 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-04 13:06:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 017 2022 z 01.03.2022 w sprawie upoważnienia pracowników OPS w Kłodawie do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego (...)" w pozycji nr 14
2022-03-04 13:06:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-11 09:22:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 018 2022 z 07.03.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 15
2022-03-11 09:22:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 022 2022 z 18.03.2022 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Pomarzany" w pozycji nr 16
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 021 2022 z 17.03.2022 w sprawie umorzenia należności glównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego" w pozycji nr 17
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 019 2022 z 08.03.2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej podczas jego nieobecności" w pozycji nr 18
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 009 2022 z 28.01.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 19
2022-03-22 13:34:11 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 012 2022 z 15.02.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 20
2022-03-22 13:34:20 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 14:18:26 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarzadzenie nr 023 2022 z 21.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" w pozycji nr 21
2022-03-22 14:18:27 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-03-22 14:21:00 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarzadzenie nr 023 2022 z 21.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie" na "Zarządzenie nr 023 2022 z 21.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie"
2022-03-22 14:21:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-04 12:04:51 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 011 2022 z 14.02.2022 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz w jednostkach organizacyjnych na rok 2022" w pozycji nr 22
2022-04-04 12:04:53 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-04 15:29:10 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 026 2022 z 31.03.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących wlasność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 23
2022-04-04 15:29:11 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-07 12:43:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 029 2022 z 07.04.2022 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 24
2022-04-07 12:43:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-11 10:40:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 028 2022 z 31.03.2022 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy" w pozycji nr 25
2022-04-11 10:40:19 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 027 2022 z 31.03.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowgo świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy" w pozycji nr 26
2022-04-11 10:40:21 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-19 14:14:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 030 2022 z 12.04.2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok" w pozycji nr 27
2022-04-19 14:14:33 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-19 15:07:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 020 2022 z 08.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 28
2022-04-19 15:07:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 024 2022 z 24.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 29
2022-04-19 15:07:55 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 025 2022 z 31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 30
2022-04-19 15:07:58 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-25 08:01:52 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 031 2022 z 21.04.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 31
2022-04-25 08:01:54 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-27 09:38:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 033 2022 z 25.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 32
2022-04-27 09:39:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-04-27 14:22:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 034 2022 z 27.04.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 33
2022-04-27 14:22:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-10 15:11:00 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 036 2022 z 09.05.2022 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Działalności na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 34
2022-05-10 15:11:01 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-12 15:22:15 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 035 2022 z 29.04.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kłodawa na rok 2022" w pozycji nr 35
2022-05-12 15:22:17 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-13 15:21:40 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 037 2022 z 09.05.2022 w sprawie udzielania dotacji celowej spółce wodnej z budżetu Gminy Kłodawa" w pozycji nr 36
2022-05-13 15:21:42 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-16 12:47:54 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 038 2022 z 12.05.2022 w sprawie wydzierżawienia części targowicy przy ul. Poznańskiej w Kłodawie" w pozycji nr 37
2022-05-16 12:47:55 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-19 11:15:44 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 039 2022 z 12.05.2022 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2021 r." w pozycji nr 38
2022-05-19 11:15:52 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 042 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 39
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 041 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" w pozycji nr 40
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 040 2022 z 12.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w pozycji nr 41
2022-05-25 15:20:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 043 2022 z 23.05.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 42
2022-05-25 15:20:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-25 15:22:40 Marcin Batorowicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie nr 041 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu" na "Zarządzenie nr 041 2022 z 20.05.2022 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) na rzecz spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu"
2022-05-25 15:22:41 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-05-27 15:26:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 044 2022 z 27.05.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłodawie" w pozycji nr 43
2022-05-27 15:26:27 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 045 2022 z 27.05.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie" w pozycji nr 44
2022-05-27 15:26:28 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-09 12:09:56 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 047 2022 z 7.06.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz dzieci i młodzieży" w pozycji nr 45
2022-06-09 12:09:57 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-10 10:00:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 046 2022 z 23.05.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 46
2022-06-10 10:00:32 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 048 2022 z 08.06.2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Bohaterów Września 9" w pozycji nr 47
2022-06-10 10:00:34 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-15 10:06:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 050 2022 z 10.06.2022 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 48
2022-06-15 10:06:40 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-17 14:28:34 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 051 2022 z 17.06.2022 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 49
2022-06-17 14:28:35 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-23 08:42:18 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 052 2022 z 22.06.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych na terenie Gminy Kłodawa w 2022 roku" w pozycji nr 50
2022-06-23 08:42:19 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-27 08:05:30 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 049 2022 z 09.06.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 r." w pozycji nr 51
2022-06-27 08:05:31 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-27 13:21:59 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 053 2022 z 23.06.2022 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej wierzytelności z tytułu najmu socjalnego lokalu" w pozycji nr 52
2022-06-27 13:22:00 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-28 13:38:22 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 032 2022 z 21.04.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2022 rok" w pozycji nr 53
2022-06-28 13:38:23 Marcin Batorowicz Aktualizacja
2022-06-28 15:03:06 Marcin Batorowicz Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr 054 2022 z 23.06.2022 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Dębinie stanowiącej własność Gminy Kłodawa" w pozycji nr 54
2022-06-28 15:03:07 Marcin Batorowicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij