Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodawie – kadencja 2018-2023

Komisja Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów
1.Paweł Witkowski - przewodniczący
2.Krzysztof Krusiński
3.Barbara Frątczak


Komisja Mieszkaniowa
1.Aneta Zielińska - przewodnicząca
2.Marzanna Chuchro
3.Krzysztof Krusiński
4.Barbara Frątczak
5.Barbara Wiśniewska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
1.Barbara Wiśniewska - przewodnicząca
2.Edyta Główczyńska
3.Katarzyna Kalinowska
4.Aneta Zielińska
5.Marzanna Chuchro

Komisja Rewizyjna
1.Adam Chmiel - przewodniczący
2.Ryszard Szubert
3.Janusz Łopaciński
4.Grzegorz Siwiński
5. Ryszard Frątczak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1.Anna Michalak - przewodnicząca
2.Krystyna Kacprzak
3.Katarzyna Kalinowska
4.Edyta Główczyńska