Oświadczenie majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Kłodawie za 2018 rok: