Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w przedszkolu gminnym, w oddziałach przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych:

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 ze zm. ) Gmina Kłodawa ogłasza:

1.       podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla przedszkola niepublicznego na dzień 1.01.2019r.  wynosi  5 825,53 zł, co daje 485,46 zł/ucznia/m-c,

2.       statystyczna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2018 r. wyniosła 169,


3.       podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2019 obliczona na dzień 1.01.2019r. wynosi  3 636,74 zł, co daje 303,06 zł/ucznia/m-c

2.       statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa na dzień 30 września 2018 r. wyniosła 41.