W dniu 28 lipca 2023 roku upłynęła VI kadencja samorządu rolniczego, obejmująca lata 2019-2023. Poza Zarządem WIR, pozostałe organy Wielkopolskiej Izby Rolniczej przestały funkcjonować, jednak Izba, jako instytucja, zachowała ciągłość swojej działalności.

Uprawnienie do zarządzenia wyborów do izb rolniczych oraz określenie terminarza związanego z ich organizacją przysługuje Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W dniu 22 lutego 2023 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła Uchwałę Nr 2/2023 w sprawie zarządzenia na niedzielę 24 września 2023 r. wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem tych wyborów

Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów, co 4 lata izby rolnicze muszą samodzielnie zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. Nie otrzymują na ten cel żadnych subwencji ze środków budżetowych. Członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród uprawnionych członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (24.09.br.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). W II etapie wyborów (do 15.10.br.) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych WIR zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które z kolei do 5 listopada br. wybierze spośród swego grona: Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

plakat wir wybory 2023

Zapraszamy Państwa do rozpropagowania idei wyborów do samorządu rolniczego oraz do udziału w samych wyborach. Zachęcamy również do kandydowania i zgłaszania kandydatów na kolejną, VII kadencję.

Od 24 kwietnia br. na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej funkcjonuje osobna podstrona “Wybory do izb rolniczych 2023”, która znajduje się na pierwszym miejscu w naszym serwisie. 

Na tej podstronie publikowane są wszystkie niezbędne informacje, dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego. W poszczególnych zakładkach podstrony “Wybory do izb rolniczych 2023” publikujemy:

przepisy wyborcze,

komunikaty i ogłoszenia,

artykuły i publikacje,

materiały promocyjne,

informacje dla gmin,

informacje dla kandydatów.

Strona “Wybory do izb rolniczych 2023” jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o kolejne informacje. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego!

 

Opracowanie: Grzegorz Wysocki

Żródło: http://wir.org.pl/asp/wybory-do-izb-rolniczych-2023,1,artykul,1,3857