Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2023-04-27 13:01:48 Łukasz Prętkiewicz Utworzenie
2023-04-27 13:04:48 Łukasz Prętkiewicz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2023-05-26 09:59:59 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_1_debina" w pozycji nr 1
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_2_brz_dl_kol" w pozycji nr 2
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_3_brz_dl_kol" w pozycji nr 3
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_4_brz_dl_kol" w pozycji nr 4
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_5_klod" w pozycji nr 5
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_6_klodawa" w pozycji nr 6
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_7_klodawa" w pozycji nr 7
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_8_klod" w pozycji nr 8
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_9_klod" w pozycji nr 9
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_10_okoleniec" w pozycji nr 10
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_11_pomarzany" w pozycji nr 11
2023-05-26 10:00:00 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "XI_12_brz_dl_kol" w pozycji nr 12
2023-05-26 10:00:02 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2023-05-26 10:00:38 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2023-05-26 10:00:54 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Uchwała.LXXVI.503.2023.2023-04-20" w pozycji nr 13
2023-05-26 10:00:55 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2023-06-20 11:19:10 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik graficzny Pomarzany" w pozycji nr 14
2023-06-20 11:19:10 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Załącznik graficzny Pomarzany" w pozycji nr 15
2023-06-20 11:19:10 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Uchwała.LXXVIII.537.2023.2023-06-15" w pozycji nr 16
2023-06-20 11:19:11 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2023-06-20 13:03:12 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI” " w pozycji nr 17
2023-06-20 13:03:13 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2023-06-20 13:05:38 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2023-10-31 10:11:24 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODAWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI” wraz z progno" w pozycji nr 18
2023-10-31 10:11:25 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-01-31 12:04:24 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap XI”" w pozycji nr 19
2024-01-31 12:04:24 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "projekt Uchwały Kłodawa XI" w pozycji nr 20
2024-01-31 12:04:24 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "projekt - Uzasadnienie do projektu uchwały " w pozycji nr 21
2024-01-31 12:04:27 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "projekt - Załączniki do projektu uchwały" w pozycji nr 22
2024-01-31 12:04:30 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Uchwała.LXXXVI.599.2024 2024.01.25" w pozycji nr 23
2024-01-31 12:05:12 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-01-31 12:09:06 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 7" w pozycji nr 24
2024-01-31 12:09:06 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 8" w pozycji nr 25
2024-01-31 12:09:06 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 9" w pozycji nr 26
2024-01-31 12:09:07 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 10" w pozycji nr 27
2024-01-31 12:09:07 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 11" w pozycji nr 28
2024-01-31 12:09:07 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 12" w pozycji nr 29
2024-01-31 12:09:07 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 1" w pozycji nr 30
2024-01-31 12:09:07 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 2" w pozycji nr 31
2024-01-31 12:09:08 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 3" w pozycji nr 32
2024-01-31 12:09:08 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 4" w pozycji nr 33
2024-01-31 12:09:08 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 5" w pozycji nr 34
2024-01-31 12:09:09 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 6" w pozycji nr 35
2024-01-31 12:09:10 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_1_debina" na "projekt - XI_1_debina"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_2_brz_dl_kol" na "projekt - XI_2_brz_dl_kol"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_3_brz_dl_kol" na "projekt - XI_3_brz_dl_kol"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_4_brz_dl_kol" na "projekt - XI_4_brz_dl_kol"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_5_klod" na "projekt - XI_5_klod"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_6_klodawa" na "projekt - XI_6_klodawa"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_7_klodawa" na "projekt - XI_7_klodawa"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_8_klod" na "projekt - XI_8_klod"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_9_klod" na "projekt - XI_9_klod"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_10_okoleniec" na "projekt - XI_10_okoleniec"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_11_pomarzany" na "projekt - XI_11_pomarzany"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "XI_12_brz_dl_kol" na "projekt - XI_12_brz_dl_kol"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik graficzny Pomarzany" na "projekt - Załącznik graficzny Pomarzany"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik graficzny Pomarzany" na "projekt - Załącznik graficzny Pomarzany"
2024-01-31 13:16:58 Łukasz Prętkiewicz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała.LXXXVI.599.2024 2024.01.25" na "UCHWAŁA NR LXXXVI/599/2024 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap "
2024-01-31 13:17:00 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-02-01 09:58:26 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "KlodawaXI_uchwala" w pozycji nr 36
2024-02-01 09:58:26 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "KlodawaXI_przyst" w pozycji nr 37
2024-02-01 09:58:29 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-02-08 15:02:11 Łukasz Prętkiewicz Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LXXXVI/599/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap " w pozycji nr 38
2024-02-08 15:02:42 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-02-08 15:03:21 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-02-08 15:03:39 Łukasz Prętkiewicz Usunięto załącznik o nazwie "UCHWAŁA NR LXXXVI/599/2024 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa – Etap "
2024-02-08 15:03:42 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja
2024-02-08 15:04:33 Łukasz Prętkiewicz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij